Miasto promuje zdrowie i wspiera kluby sportowe

Znamy już katalog zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, jakie wsparła Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

W tym tygodniu swoje propozycje mogą składać organizacje, które chcą ubiegać się o środki w zakresie rozwoju sportu.
Wśród zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, które wesprze Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w 2020 roku znalazły się: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ?SARON? w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: ?Profilaktyka schorzeń narządu ruchu? na kwotę 13 000,00 zł, Stowarzyszenie ?Ostrowiecki Klub Amazonka? na realizację zadania pod nazwą: ?Profilaktyka chorób nowotworowych? na kwotę 20 000,00 zł, Polski Związek Niewidomych Okręgu Świętokrzyskiego Koła Terenowego PZN w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: ?Ochrona i promocja zdrowia niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gminy Ostrowiec Św.? na kwotę 7 600,00 zł, Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: ?Każdy krwiodawca, to życia dawca?, na kwotę 7 000,00 zł, ?Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych? w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: ?Trzymaj formę ponad normę? na kwotę 7 100,00 zł, Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych ?Nad Kamienną? na realizację zadania pod nazwą: ?Dbam o zdrowie ? badam się? na kwotę 6 000,00 zł, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: ?Profilaktyka, oświata, integracja i obchody Dnia Cukrzycy w Ostrowcu Świętokrzyskim? na kwotę 3 800,00 zł, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości na realizację zadania pod nazwą: ?Znaczenie aktywności ruchowej w życiu osób w wieku 60+? na kwotę 5 500,00 zł.
– Organizacje pożytku publicznego, doskonale wpisują się i uzupełniają działania samorządu- uważa prezydent Jarosław Górczyński. Realizując działania tworzące wspólnoty zogniskowane wokół promocji zdrowego stylu życia oraz pomocy w trudach choroby, docieramy poprzez pracę stowarzyszeń tam, gdzie trudno byłoby to zrobić przez funkcjonujące instytucje.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosiła też się konkurs na realizację w 2020 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w okresie od 25 marca do 31 grudnia 2020 roku to 1 000 000,00 zł.
Mogą być one przeznaczone m.in. na poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, poprawę dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Wniosek na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski należy składać w terminie do dnia 10 marca br.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *