Wspólnota celów miast z północy województwa świętokrzyskiego

W minionym tygodniu, w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, odbyło się  spotkanie przedstawicieli czterech miast: Starachowic, Skarżyska -Kamiennej, Końskich i Ostrowca Świętokrzyskiego, w sprawie utworzenia ponadlokalnego porozumienia miast północny Województwa Świętokrzyskiego, które umożliwi w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2021 ?2027 skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne na strategiczne dla mieszkańców poszczególnych miast projekty.

Wobec toczących się prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz wstępnych działań nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego niezmierne istotne jest, aby północna część województwa,  o silnych tradycjach przemysłowych, mogła prowadzić skuteczną dyskusję dotycząca wspólnych przedsięwzięć do zaproponowania do obydwóch dokumentów, a przedstawiciele miast, uczestniczących w spotkaniu – Jarosław Górczyński, Konrad Kronig, Aneta Nasternak, Marcin Zieliński uzgodnili wspólne stanowisko negocjacyjne w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim. Kolejne spotkanie, już w poszerzonym składzie, z uwzględnieniem innych jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowane jest na kolejny tydzień.

Jarosław Górczyński, prezydent miasta: -Współpraca i zgoda buduje. W tym wypadku wspólna wizja północy województwa świętokrzyskiego, to kolejny duży krok na drodze do odzyskania silnego potencjału przemysłowego naszego miasta i regionu. Dzięki planowanym wspólnym projektom, będziemy mogli uzyskać więcej środków finansowych na strategiczne inwestycje.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *