Ważą się losy małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie tzw. małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km) w ciągu drogi krajowej nr 9 pozostaje w toku.

Taką informację przekazała nam Małgorzata Pawelec ?Buras z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad Oddział Kielce.

 –Decyzja w sprawie postępowania zostanie podjęta po zakończeniu prac komisji przetargowej ?mówi M. Pawelec ?Buras, główny specjalista ds. komunikacji. Istotnym warunkiem podjęcia decyzji w sprawie przetargu jest zakończenie równoległych procedur: tej związanej z analizą ofert, wyjaśnień i dokumentów dostarczonych przez wykonawców oraz tej związanej z analizą możliwości sfinansowania zadania przez jednostkę działającą w imieniu Skarbu Państwa, jaką jest GDDKiA, w sytuacji, w której oferty wykonawców przewyższyły kwotę, jaką inwestor przeznaczył na realizację inwestycji. GDDKiA prowadzi procedurę przetargową zgodnie z Prawem zamówień publicznych, które reguluje zasady pracy komisji przetargowej w podobnych sytuacjach.

 Aktualnie trzech wykonawców wyraża chęć dalszego uczestniczenia w postępowaniu. Dwóch z nich przedłużyło termin związania ofertą do 29 kwietnia br., a jeden do końca marca (poprzedni termin związania ofertą przypadał na koniec lutego). Decyzja w kwestii wydłużania terminów związania ofertą należy obecnie wyłącznie do wykonawców.

 GDDKiA poinformuje niezwłocznie o decyzji w sprawie postępowania. Informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *