Klasa sportów walki w w nowej ofercie ostrowieckiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Nasze kluby prowadzące sekcje sportów walki, a więc KSZO ? boks i UMKS Ostrowia ? judo oraz Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego od ponad roku czyniły starania, by w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego utworzyć klasy z zawodnikami i przedstawicielami tych dyscyplin.

Tego samego chciał również Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, który liczył na to, że uda mu się w ten sposób rozszerzyć działalność szkoły. Teraz oficjalną zgodę na utworzenie takiej klasy wydał Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, a dyrekcja SMS już ogłosiła, że w roku szkolnym 2020/2021 placówka będzie prowadzić szkolenie sportowe w ramach szkoły podstawowej w takiej dyscyplinach, jak piłka siatkowa dziewcząt, piłka ręczna chłopców, pływanie, piłka wodna chłopców, piłka nożna chłopców, a w liceum piłka siatkowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców, piłka ręczna chłopców, pływanie, piłka wodna chłopców, lekka atletyka, piłka nożna chłopców oraz boksie, judo i taekwondo olimpijskie.

Aby klasy z przedstawicielami sportów walki funkcjonowały niezbędne jest wsparcie władz powiatu i dobra współpraca z klubami oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Szkoła nie posiada bowiem obiektów i urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia w sportach walki. W takiej sytuacji wyjściem z sytuacji jest użyczenie szkole obiektów MOSiR, w których trenują przedstawiciele sportów walki. Wiąże się to także z dodatkowymi kosztami związanymi z transportem zawodników na obiekty MOSiR przy ulicy Świętokrzyskiej. W skali roku sięgnęłyby one kwoty około 25 tys. zł.

W naborze do szkoły mają pomagać kluby. Rozszerzenie działalności SMS o sporty walki wiąże się utworzeniem kolejnych grup treningowych, a utworzenie  jednej z nich, z 16-godzinnym szkoleniem tygodniowym, to kolejny koszt w wysokości około 44 tys. zł rocznie.

Łukasz Dybiec, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego i wiceprezes KSZO ds. boksu mówi, że  nie brakuje w Ostrowcu wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Uważa, że udałoby się utworzyć dwie klasy z zawodnikami sportów walki, a to przysporzyłoby same korzyści i ostrowieckiej SMS i naszym klubom, które zresztą deklarują daleko idącą pomoc placówce w naborze. Podkreśla, że do dyrekcji ostrowieckiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego z takim wnioskiem kluby zwróciły co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, stwarza to możliwości poszerzenia oferty sportowej i edukacyjnej naszej szkoły mistrzostwa sportowego o jakże modne i rozwijające się w całym kraju sporty walki, a po drugie wyrażona wola długofalowej współpracy, związanej ze sportami walki, może przynieść tylko korzyści obu stronom, a więc klubom i szkole.

Takie rozwiązanie ułatwia klubom profesjonalne, sportowe przygotowanie zawodników i jednocześnie zapewnia im odpowiedni poziom nauczania, a z drugiej strony poszerzona oferta sportowa przyciągnęłaby nową grupę sportowej młodzieży do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, co wobec wciąż dotykającego oświatę niżu demograficznego nie jest przecież bez znaczenia.

KSZO, Ostrowia, czy OSTO, to organizacje sportowe z wieloletnimi tradycjami, prowadzącymi swoją działalność sportową na terenie powiatu ostrowieckiego, a także powiatów opatowskiego i lipskiego. Posiadają wykwalifikowaną kadrę trenerską i bardzo zdolnych zawodników, o czym świadczą wyniki sportowe osiągane przez naszych podopiecznych i trenerów nie tylko w całej Polsce, a także poza granicami kraju. Nasze kluby sklasyfikowane są w czołówce krajowej, a klubowi działacze sprawują w związkach i centralach sportowych ważne funkcje. Należy więc przypuszczać, że centrale sportowe poszczególnych dyscyplin wesprą starania SMS i klubów nie tylko organizacyjnie, ale i finansowo. Jesteśmy przekonani, że taka współpraca przyniosłaby korzyści zarówno ostrowieckiej Szkole Mistrzostwa Sportowego, jak i sportowcom naszych klubów. W ubiegłym tygodniu władze powiatu zadeklarowały wolę przeprowadzeniu niezbędnego remontu, na jaki czeka internat szkoły.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *