Mamy stan zagrożenia epidemicznego! Wyjaśniamy, co to oznacza w praktyce?

Wprowadzony został na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Taka decyzja oznacza, że w kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może wprowadzić np.:

*czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

*czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

*czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,

*zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

*obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,

*nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

W praktyce wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza obecnie:

*pełne kontrole na wszystkich polskich granicach i ich tymczasowe przywrócenie na okres 10 dni z możliwością przedłużenia na dłuższy okres. Po przekroczeniu granicy polscy obywatele zostaną poddani 14-dniowej kwarantannie. Granice pozostaną otwarte dla przepływu towarów

*wstrzymanie międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych (nastąpi w nocy z soboty 14 marca na niedzielę 15 marca)

*wprowadzenie tymczasowego zakazu wjazdu do Polski cudzoziemców

*sklepy i banki pozostaną otwarte, ograniczona zostanie działalność galerii handlowych do sprzedaży artykułów spożywczych i drogeryjnych, czy punktów pralniczych

*zawieszona zostanie ? na razie na 14 dni – działalność wszystkich restauracji i pubów (poza dowozem jedzenia), klubów, barów i kasyn

*zgromadzenia do 50 osób mogą się odbywać, powyżej tej liczby nie

 W art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi mówi się o tym, że pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

Przypomnijmy, że podjęto już decyzję o odwołaniu imprez masowych, zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca. Resort podjął decyzję, by 19 placówek medycznych, takich jak szpital w Starachowicach, przekształcić w szpitale zakaźne. Rozważane jest włączenie do diagnostyki także laboratoriów w jednostkach klinicznych klasy BSL-2, które spełniają wymagania Światowej Organizacji Zdrowia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *