Koronawirus. Jak kontaktować się z policją i ZUS? Uzdrowiska i sanatoria zaprzestają działalności

Policja kontra koronawirusy

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, Szefostwo Policji zaleca ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu.

-Do dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997 ?informuje nadkomisarz Kamil Tokarski, oficer prasowy KWP w Kielcach. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej – przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

Ograniczmy wizyty w placówkach ZUS

-W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać  rozprzestrzenianiu się koronowirusa w Polsce, ograniczmy wizyty w placówkach ZUS w całym kraju- apeluje do swoich klientów Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku potrzeby kontaktu, można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS. Dodatkowo, w dniach 16 i 23 III sale obsługi klienta w ZUS będą pracowały w godzinach od 8.00 do 15.00. ? informuje Paweł Szkalej, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. Świętokrzyskiego.

W placówkach Zakładu pojawiły się też skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski, by nie narażać się na bliski kontakt z innymi osobami.

W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej ? numer tel. 22 560 16 00.  Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 18. Można korzystać również z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych cot@zus.pl

Kontakt możliwy jest także, za pośrednictwem usług elektronicznych dostępnych na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej informacji na temat kontaktu online pod adresem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue

Doradca w sprawie ulg i umorzeń

Przedsiębiorcy zainteresowani formami wsparcia  ZUS w sytuacji niemożności opłacenia na czas składek na  ubezpieczenie społeczne, lub chcący uzyskać informację na temat rozłożenia długu na raty, mogą kontaktować się z doradcami ds. ulg i umorzeń. Doradca zaproponuje przedsiębiorcy najdogodniejszą formę spłaty należności (np. rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności składek). Pomoże w wypełnieniu dokumentacji niezbędnej do udzielenia ulgi i poinformuje o etapach rozpatrywania wniosku. Usługa ta kierowana jest do osób, które mają trudności i zaległości w regulowaniu składek.

    ZUS zachęca, aby korzystać z tego telefonicznie lub mailowo.Z usługi tej mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale także inne osoby, które są zobowiązane do spłaty należności, w tym również osoby zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Doradca ds. ulg i umorzeń na podstawie informacji przedstawionych przez klienta przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań. Może zaproponować płatnikowi rozłożenie zadłużenia na raty, odroczenie terminu płatności, zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Warto przypomnieć, iż ZUS może umorzyć należności w przypadku stwierdzenia całkowitej nieściągalności należności, lub gdy osoba opłacająca należności znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

Kontakt telefoniczny z ZUS

Dzwoniąc pod numer infolinii ZUS, tel. 22 560 16 00, w dni robocze w godz. od 7 do 18,  po wybraniu ?0? (połączenie z konsultantem), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy w zależności od sprawy, którą chcieliśmy wyjaśnić: 

1 – Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,2 – Renty i emerytury,3 ? Zasiłki,4 – Informacje dla ubezpieczonych,     5 – Informacje dla płatników, 7 – Ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności, 9 – Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.  

Pytania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku  z kolejnymi pytaniami nas temat zasiłku opiekuńczego (dotyczącego dziecka do lat 8), jaki wprowadziła ustawa ws. szczególnych rozwiązań, spowodowanych kronawirusem- Paweł Szkalej,  regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. świętokrzyskiego wyjaśnia:

  -Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni oraz wyłączyć z tego okresu dni, w których nie są zobowiązani pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

Wypełniony druk wystarczy złożyć do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

 ZUS WPROWADZIŁ UŁATWIENIE

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, (czyli zatrudniająca do 20 osób) może wysłać do ZUS oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.Na portalu PUE ZUS oświadczenie należy złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.

DRUK OŚWIADCZENIA GOTOWY DO POBRANIA NA STRONIE www.zus.pl

Uzdrowiska czasowo zaprzestają działalności

Beata Szczepanek, rzecznik ZUS Oddziału Kieleckiego, informuje, że w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego,

od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność.

Jeżeli pacjent posiada potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma rozpocząć się po 14 marca 2020 roku ? powinien pozostać w domu. 

 Skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących.

Szczegółowe informacje dotyczące leczenia uzdrowiskowego całodobowo można uzyskać pod numerami telefonów: Świętokrzyski OW NFZ ? 605 150 519 oraz TIP ? 800 190 590. 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *