Koronawirus – raport. Ostrowiec w kwarantannie ? rozsądek i odpowiedzialność!

Jak funkcjonuje Urząd Miasta i miejskie służby?

– Sytuacja jest dynamiczna, a my jako samorządy staramy się dostosowywać się do zaleceń rządowych jak najszybciej – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Za sobą mamy już decyzje o zamknięciu placówek oświatowych, którą ostrowczanie przyjęli ze zrozumieniem, bowiem pierwszego dnia, gdzie jeszcze można było przyprowadzać dzieci, ale nie były realizowane zajęcia, do przedszkoli na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego przyszło tylko 48 dzieci, a do szkół podstawowych 21 uczniów.

Jak zapowiedział prezydent, zgodnie z zaleceniami odwołano już wszystkie imprezy kulturalne. Nie funkcjonuje kino, muzea, biblioteki, galerie sztuki, basen, spotkania rad osiedlowych zostały odwołane, jak i wiele innych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

– Uzgodnione mamy spotkania na przemian, starostwo urząd, żeby na bieżąco wymieniać się informacjami. Wczoraj odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, dziś kolejne z dyrektorami i prezesami spółek i jednostek podlegających pod urzędy ? poinformował prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców, informujemy o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Miasta od dnia 16 marca 2020r. aż do odwołania.

Od dziś nieczynne będzie Biuro Obsługi Interesanta dla mieszkańców. Wyłączone z użytkowania są także kasy Urzędu Miasta. Wpłat można dokonywać bezpośrednio przez Internet lub w punktach obsługi bankowej.

W głównym wejściu do Urzędu Miasta zostało utworzone tymczasowe Biuro Podawcze, z którego można skorzystać jedynie w pilnych przypadkach.

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie. Prosimy o kontakt z merytorycznymi Wydziałami Urzędu Miasta. Aktualny wykaz telefonów znajduje się na naszej stronie internetowej.

– Mamy przygotowane nasze jednostki i nasze służby do zapewnienia państwu bezpieczeństwa w zakresie, na którym spoczywa od nas odpowiedzialność – akcentuje prezydent Jarosław Górczyński. Praca MWiK, MOPSU, MZK i innych spółek i jednostek nie jest zagrożona. Straż Miejska otrzymała specjalne zadania i ma służyć mieszkańcom miasta i wspomagać inne służby. MOPS zgodnie z instrukcją wojewody dotyczącą pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących, jest przygotowany na realizację tych działań. Natychmiastowo wykonujemy zalecenia władzy centralnej, współpraca jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa. Niemniej jednak chciałbym Państwa uspokoić, bądźmy zdyscyplinowani, rozsądni, a poradzimy sobie z  kryzysem.

Miejmy wobec siebie szacunek, wobec swoich bliskich, sąsiadów i stosujmy się do wytycznych sanepidu oraz administracji rządowej. To dotyczy również Was droga młodzieży, a nawet przede wszystkim Was. Kochacie swoich dziadków i rodziców – zostańcie w domu.

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja informuje, że nie ma możliwości załatwienia spraw poprzez osobistą wizytę w siedzibie spółki przy ul. Sienkiewicza 91 oraz we wszystkich wydziałach spółki.
Wszystkie sprawy można załatwiać: telefonicznie, korespondencyjnie, e-mailem lub za pośrednictwem aplikacji I-BOK. Od dziś wymiana wodomierzy prowadzona będzie jedynie w przypadkach awarii układu pomiarowego, odczyty wodomierzy odbywać się będą w sposób zdalny, poprzez aplikację I-BOK lub podanie stanu wodomierza telefonicznie. Wstrzymane zostanie wykonywanie badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych, odbiory przyłączy będą dokonywane na podstawie dokumentacji fotograficznej. Kasa w siedzibie spółki będzie nieczynna. Spółka zapewnia, że sytuacja epidemiologiczna nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Komendant Straży Miejskiej, Andrzej Kaniewski: -Straż Miejska realizuje swoje zadania wynikające z utrzymania porządku publicznego w mieście. Wszystkie zgłoszenia są przyjmowane w sposób normalny, w tym także pod numerem alarmowym 986 lub 669 986 986. Jednocześnie SM pełni całodobowy Stały Dyżur Prezydenta Miasta w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Wszelkie potrzeby i prośby mieszkańców kierowane do Władz Miasta są niezwłocznie przekazywane Prezydentowi Miasta, który to podejmuje decyzje co do dalszego biegu tych spraw.

Szpital zamknięty dla odwiedzających

Od 10 marca br. ostrowiecki szpital został zamknięty dla odwiedzających do odwołania. W związku z utworzeniem szpitala zakaźnego w Starachowicach, zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa zdrowia, do ostrowieckiej lecznicy zostali przewiezieni inni pacjenci, co jak potwierdza wicestarosta A. Jabłoński, nie stanowi większego obciążenia dla szpitala i personelu medycznego. Jednak z uwagi na nierozprzestrzenianie się infekcji osoby z zewnątrz nie mogą przebywać na oddziałach w celu odwiedzin pacjentów. Innym problemem, który może się pojawić w obliczu zwiększenia przypadków zakażeń, jest niewystarczająca liczba respiratorów i środków ochrony osobistej.

-Wystąpiłem ze stosownym wnioskiem przez wojewodę świętokrzyskiego do Agencji Rezerw Materiałowych, jednak do tej pory nie mamy żadnej informacji zwrotnej. I wątpliwe czy będzie, gdyż w pierwszej kolejności zaopatrywane są szpitale zakaźne ?dodaje A. Jabłoński.

Jak mówiła na konferencji starosta Marzena Dębniak, zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa zdrowia, w szpitalu został wskazany budynek na ewentualne utworzenie oddziału zakaźnego, a także został przygotowany inny obiekt dla osób na przebycie kwarantanny ?jest to Bursa Szkolna.

Płynnie odbywają się przyjęcia pacjentów w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej. Wyznaczona godzina wizyty w poradniach jest czasem wejścia do gabinetu lekarskiego. Lekarze w ten sposób chcą ograniczyć konieczność gromadzenia się pacjentów na korytarzach przychodni. Do tego zachęcają do korzystania z tele?konsultacji oraz z e-recept, które można pozyskać bez wychodzenia z domu.

Jak informuje rzecznik prasowy oddziału NFZ w Kielcach, Beata Szczepanek, zostały zawieszone również wyjazdy na turnusy w uzdrowiskach. Jednak uspokaja, że terminy nie przepadają, a zostaną wyznaczone w innym czasie.

Targowica czynna, choć z ograniczeniami

Od minionej niedzieli na Targowisku Miejskim kupimy tylko płody rolne, najpotrzebniejsze produkty spożywcze oraz chemię. Czynne będą punkty usługowe. Nie będzie prowadzony handel m.in. odzieżą. Podobnie będzie, aż do odwołania na bazarku na os. Ogrody.

Władze targowisk zwróciły się jednocześnie z apelem do wszystkich o zachowanie jak największej rozwagi i pozostanie w domach, jeśli zakupy nie są niezbędne.

– Wszystkich klientów i handlujących prosimy też o zachowanie zasad higieny i stosowanie się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa – akcentują.

MZK przygotowane

Od dziś w miejskich autobusach, które jeżdżą według rozkładów jazdy, jak w dni wolne od nauki szkolnej, nie kupimy biletów bezpośrednio u kierowcy, bowiem w pojazdach pojawią się strefy wydzielone w sąsiedztwie kierowcy.

Pojazdy są częściej drezynfekowane, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Kierowcy, którzy obsługują trasy na terenie Celsy Huty Ostrowiec, są zobowiązani do noszenia masek ochronnych.

Prezes MZK, Jarosław Kateusz: -Zarząd Spółki MZK sp. z o.o informuje, iż od dnia 17 marca 2020r. (wtorek) do 27 marca 2020r. (piątek) obowiązuje rozkład jazdy w dni robocze tak jak w soboty. Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej spółki oraz na przystankach. Decyzja ta podyktowana jest wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zaopatrywanie się w karnety przejazdowe w kasie spółki i w obiektach handlowych w mieście. Dystrybucja biletów na liniach miejskich przez kierowców zostaje wstrzymana do odwołania.

Stoją na straży

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są największą grupą narażoną z uwagi na bezpośredni kontakt z podopiecznymi. To tu najczęściej trafiają osoby bez stałego zatrudnienia, które powracają z zagranicy i to na nich również spada cały ciężar natychmiastowej reakcji. Jak mówi dyrektor MOPS -u, Magdalena Salwerowicz, zostały wdrożone wewnętrzne procedury higieniczno ?sanitarne. Pracownicy  socjalni podejmują szereg działań na miejscu i w terenie. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu epidemicznego, podjęli szeroką kampanię sprawdzająco ?informacyjną wśród swoich podopiecznych. Odwiedzali wszystkich seniorów, informując o właściwych sposobach zachowania w sytuacji ryzyka zakażenia. Od dziś MOPS został zamknięty dla interesantów. Osoby starsze, samotne, w tym nie chodzące nadal mogą korzystać z usług opiekuńczych. W pilnych sprawach na parterze budynku, po kontakcie telefonicznym jest możliwe zejście pracownika i załatwienie sprawy. Wszystkie świadczenia, które wypłaca MOPS są realizowane bez opóźnień.

Dyrektor MOPS, Magdalena Salwerowicz: -MOPS informuję że decyzją administratora budynku budynek MOMPu (ul. Świętokrzyska 22) został zamknięty dla interesantów. Na parterze budynku są udostępniony telefony do poszczególnych instytucji. Po kontakcie telefonicznym możliwe jest zejście pracownika i załatwienie sprawy. Wszystkie świadczenia które wypłaca MOPS poszły w terminie nie ma żadnych opóźnień. MOPS jest przygotowany do zadań wyznaczonych przez wojewodę. Zgodnie z instrukcją wojewody dotyczącą pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną, MOPS wraz z OSP, WOT i Policją zabezpieczą żywność.

Mundurowi i COVID ?19

W stan gotowości zostały postawione również służby mundurowe. Wyczuleni na zmienność sytuacji są policjanci, strażacy, strażnicy miejscy i terytorialsi. Jak poinformował nas rzecznik prasowy WOT, ppłk Marek Pietrzak, rozprzestrzenianie korona wirusa wymaga podjęcia szybkich działań i w tym celu Wojska Obrony Terytorialnej zmieniają model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy.

Stąd też jednostki WOT w ramach działań Sił Zbrojnych RP będą podejmowały szeroko zakrojone działania profilaktyczne. Żołnierze WOT będą wspierać służby specjalistyczne, odciążać cywilną służbę zdrowia, wspierać opiekę osób starszych oraz edukować otoczenie i personel własny  w celu ograniczenia skutków rozprzestrzeniania się COVID ?19.

Spółdzielnie działają

Na trudną sytuację zareagowały również spółdzielnie mieszkaniowe na terenie miasta. Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwiększył zamówienia na środki dezynfekujące.

Jak potwierdzają wiceprezes ds. technicznych Iwona Miszczyszyn i przewodnicząca Rady Nadzorczej, Grażyna Chudzińska, obsługa sprzątająca  jest wyczulona na dezynfekcję poręczy, klamek i powierzchni użytkowych.

-Od dziś rusza akcja dezynfekcji klamek, poręczy, urządzeń przy windach w budynkach zasobów spółdzielni, zgodnie z ustaleniami, które podjęliśmy z firmą sprzątającą. Ruszyła także akcja informacyjna na klatkach schodowych i wejściach do budynków. Ograniczamy również przyjęcia interesantów ds. pilnych, koniecznych i awaryjnych.

Ponadto pracownicy spółdzielni zachęcają do kontaktów telefonicznych w celu załatwienia spraw związanych ze spółdzielnią ?potwierdza Iwona Miszczyszyn, wiceprezes ds. technicznych OSM.

Bar ?Czwórka? też zamknięty

Od dziś został także zamknięty dla klientów ostrowiecki Bar ?Czwórka? na ul. Sienkiewicza. Jak informuje Agnieszka Rogalińska, prezes Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ograniczenia dotyczą całego budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza oraz lokali Centrum Biurowo ?Konferencyjnym w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sandomierskiej.

-Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, w tym najemców ograniczamy działalność w obydwu obiektach, liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną i elektroniczną ?wyjaśnia A. Rogalińska.

Żywności nie zabraknie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rząd podjął współpracę z Polską Federacją Banków Żywności, dotyczącą organizowania paczek dla osób starszych, samotnych, które nie mogą samodzielnie zrobić sobie zakupów. Jak potwierdza Maria Adamczyk, prezes Świętokrzyskiego Banku Żywności, produktów nie zabraknie.

-Nasz Bank jest przygotowany na reagowanie w razie takiej konieczności. Magazyny są pełne, więc z pewnością żywności nie zabraknie. Zainteresowane stowarzyszenia, które podejmują działalność pomocową, mogą się do  nas zgłaszać. Z uwagi na trudną sytuację zrezygnowaliśmy jedynie z pracy w terenie. Praca związana z wydawaniem żywności cały czas jest realizowana na miejscu ?przyznaje M. Adamczyk.

Kolejki i puste półki

Pomimo rządowych zapewnień, że nie zabraknie produktów spożywczych, od kilku dni w ostrowieckich marketach lawinowo znikają produkty z długim terminem ważności i te w promocji. Po południu był także problem z kupnem pieczywa. W sobotni poranek kolejki do kas w marketach wielopowierzchniowych zawijały się między regałami. Ze sklepowych półek w mgnieniu oka znikały mąka, olej, kasza, ryż, makarony, konserwy, a także papier toaletowy i wyroby mięsne. Niektórzy, widząc długie kolejki, rezygnowali z zakupów. Jak mówili nie pamiętają takich obrazów od czasów stanu wojennego.

-Naród ogłupiał. Coś niesamowitego. Pamiętam takie kolejki w stanie wojennym, ale teraz? Przyszedłem, żeby kupić sobie coś na niedzielny obiad. Nie spodziewałem się tylu ludzi. Przecież w tym tłumie najbardziej można narazić się na zakażenie. Trudno, przyjdę innym razem ?mówił jeden z mieszkańców.

-Nie wiadomo co będzie dalej. Trzeba się zabezpieczyć i zrobić trochę zapasów. Koronawirus się rozprzestrzenia. Być może za miesiąc nie wyjdziemy z domów. Lepiej dmuchać na zimne ?mówiła inna mieszkanka.

Podobne oblężenia przeżywały stoiska z chemią gospodarczą i środkami higienicznymi. Nieco lepiej sytuacja wyglądała w mniejszych sklepach osiedlowych i na peryferiach miasta. Tam można było dostać wszystkie produkty. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się środki na odporność organizmu, które również lawinowo znikają z aptek. Tam również w sobotnie przedpołudnie były kolejki. W jednej z aptek wykupiono cały asortyment witaminy C. Brakuje też środków do ochrony osobistej, typu maseczki i płyny antyseptyczne.

Wierni wzywani do pozostania w domu

W niedzielę nie było problemów podczas nabożeństw w ostrowieckich kościołach. Wierni dostosowali się do wytycznych Episkopatu i Biskupa Diecezji Sandomierskiej ks. Krzysztofa Nitkiewicza, który wydał stosowny komunikat w tej sprawie. Jak potwierdził ks. dziekan Jan Sarwa, do 29 marca podjęte zostały wszelkie możliwe środki ostrożności związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19.

-Realizujemy wytyczne organów państwowych i Episkopatu Polski – podczas nabożeństw w kościele nie może przebywać więcej niż 50 osób, stąd zachęcamy, aby przychodziła jedynie rodzina zamawiająca intencje Mszy Świętej. Zawieszamy zgromadzenia wspólnot i grup parafialnych. Zachęcamy do modlitw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali indywidualnie w rodzinach.

Wierni mogą korzystać z nabożeństw emitowanych przez środki masowego przekazu. Zachęcamy również do odmawiania w domach Różańca codziennie o godz. 20.30 z prośbą do Boga o ustanie epidemii groźnego wirusa ? mówi ks. dziekan Jan Sarwa.

Zawieszeniu uległ także termin odbycia corocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej na Święty Krzyż, planowanej na 27 marca br. Ostrowiecka kolegiata w minioną niedzielę była przygotowana na okoliczność pojawienie się większej ilości parafian niż 50 osób. Zaplanowano podzielenie wiernych na grupy, skrócenie Mszy Świętej i ulokowanie części parafian w Domu Parafialnym Michael. Jednak nie było takiej konieczności, gdyż mieszkańcy dostosowali się do rozporządzeń. Księża sugerują także, aby w Mszach św. pogrzebowych uczestniczyła jedynie najbliższa rodzina.

Młodzież się nie ?kręci?

Decyzja o zamknięciu restauracji i galerii handlowych skutecznie zadziałała na młodzież, która nie spotyka się już w dużych grupach w tych popularnych dla siebie w wolnym czasie miejscach.

– Mogę w tej sprawie jedynie apelować do rodziców, aby wpłynęli na to, żeby w okresie dni wolnych od szkoły dzieci i młodzież pozostały w domach mówi prezydent. Nie będzie represyjnych działań Straży Miejskiej.

Co z tymi busami? Czyli fake news po ostrowiecku?

W mediach społecznościowych aż zawrzało od informacji dotyczących osób, które miałyby przyjechać na teren miasta w ?busami z Włoch? i uciekły przed policją oraz kontrolą sanitarną. Tymczasem nie udało nam się potwierdzić tych doniesień, bowiem ostrowiecka policja, jak twierdzi jej oficer prasowy, nie odbierała takich sygnałów, zaś służby sanitarne wydają się nie działać w taki sposób, aby kontrolować na miejscu przybyłe busy.

Włodarze miasta i powiatu w takich sytuacjach liczą na rozsądek przyjeżdżających, choć mają świadomość, że czeka nas potok ludzi szczególnie w okresie świąt.

– Tutaj trzeba jak najszerzej informować, jak np. osoba, która wróci z zagranicy i źle się czuje, lub wie, że miała kontakt z osobą zarażoną, może skutecznie i szybko uzyskać pomoc. Stąd bardzo ważne jest w tym przypadku sprawne dotarcie do służb sanepidu.

Co robić?

Władze miasta i powiatu ostrowieckiego nawołują do zachowania spokoju, rozwagi i odpowiedzialności. Unikajmy skupisk ludzkich i wychodzenia z domu, jeśli nie mamy takiej potrzeby. Pamiętajmy o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikajmy dotykania oczu, nosa i ust. Zachowajmy bezpieczną odległość (1 ?1,5m) od osoby, która kicha czy kaszle lub ma gorączkę. Jeśli mieliśmy kontakt z osobą, która przyjechała z zagranicy, a nie mamy żadnych objawów, zachowajmy dla bezpieczeństwa 14- dniowy okres kwarantanny.

W przypadku zauważenia u siebie niepokojących objawów typu wysoka temperatura, suchy kaszel, duszności, złe samopoczucie, należy telefonicznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno ?Epidemiologiczną i czekać na wytyczne. Nie należy przyjeżdżać do szpitala na SOR, by nie zwiększać ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.

Szczegółowe informacje można pozyskać ze stron internetowych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i NFZ, a także ze stron urzędowych miasta i powiatu ostrowieckiego oraz Sanepidu. Bezpłatna infolinia 800 190 590. Ostrowiecka Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna uruchomiała dodatkowe numery alarmowe telefonów w sprawie koronawirusa: 690 873 344, 690 874 526 i 502 664 974, w pozostałych sprawach kontakt: tel. 41 247 96 95, fax 41 247 9697 oraz e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl oraz poprzez platformę ePUAP.

Print Friendly, PDF & Email

4 thoughts on “Koronawirus – raport. Ostrowiec w kwarantannie ? rozsądek i odpowiedzialność!

 • 16/03/2020 at 21:39
  Permalink

  Wirus unosi sie w powietrzu przy oddychaniu i kaszlu, obejmujac zasieg ponad 5metrow i trwajac dluzej niz 3 godziny w pomieszczeniu. Oddychanie powietrzem zawierajacym wirusa powoduje bezposredni kontakt z wirusem blony sluzowej nosa, lub jamy ustnej. Rowniez spojowek oczu. Maseczka chroni przez cztery godziny. Zalecane olulary ochronne, lub okularki do plywania. lub duze sporo zaslaniajace okulary. Okres inkubacji do 14 dni. Unikajmy przebywania w pomieszczeniech zamknietych w wiekszych grupach. Wazna jest wentylacja pomieszczen, np wentylator, lub jakis farelek, zwrocony w srtone uchylonego okna. Farelek z racji teperatury filtruje z powietrza wirusy , ale tez unosi z podlogi wirusy. Nie stawiac go na podlodze. Najlepsza jest dezynfekcja i mycie. Miejsca wysokiego ryzyka to: supermarkety, szpitale, toalety publiczne, kina, dworce, restauracje, baseeny silownie, Najbrardziej zagrozone osoby to: kurier, listonosz, kasjer, lekarz, pielegniarka, pracownicy bezposredniego kontaktu z klientem. Najbardziej zagrozony zawod to kasjer. Najbardziej niebezpieczne przedmioty to: pieniadze, klamka, przycisk splukiwania toalety, kurki kranow, wlaczniki swiatla, przyciski bankomatu, koszyk w supermarkecie, porecze. Najbardziej niebezpieczny kontakt to: uscisk dloni, pocalunek, szept, bieganie w poblicznych miejscach, poniewaz biegajace osoby ciezko dysza. Odpoczac przed wchodzeniem do pomieszczen. Unikac zbyt bliskiego bezposredniego kontaktu. Czas utrzymywania sie wirusow: deska-60h(godzin), szklo-60h, plytki mozaikowe60h, metal 72h, plutno72h, papier60h, plastik60h, ziemia72h, w moczu do 10 dni w teperatuze pokojowej. Najczestrza przyczyna infekcji to podeszwy. Wszystkie kropelki wirusa ostatecznie laduja na ziemi i moga przetrwac do 48h(godzin). Wracajac do domu dezynfekujmy goraca para z zelazka, woda poowyzej 60stopniC, spirytusem, lub srodkiem dezynfekujacym, lub mydlinami, Chodzenie w butach po domu moze powodowac wniesienie i uniesienie sie wirusow, ktorymi bedziesz oddychac. Miejsca dostawania sie do organizmu to: oczy nos i usta. Dlonie nie wymagaja rekawiczek, wymagaja czestego mycia. Czesciej mozemy umyc rece niz uprac rekawiczki. Mozliwosc infekcji jest bezposrednio zwiazana z odlegloscia i gestoscia wirusow. Jesli juz maska ochronna, to tez jednoczesnie okulary ochronne. Czesto je nalezy dezynfekowac. (nie suszarka do wlosow, to unosi wirusy w powietrze). Mleko z piersi nie rozprzestrzenia choroby. Nalezy zabezpieczyc swoj oddech podczas karmienia. Kiedy wychodzisz zabierz ze soba maski, rekawiczki, i czapke, lub czepki. Po powrocie zostaw to i ubranie wierzchnie i buty przy drzwiach. Zmien wszystkie ubrania przed wejsciem do pokoju. przykryj je, lub od razu zdezynfekuj. Czesto rob pranie. Zwierzeta domowe moga przyniesc wirusa do domu na swojej siersci. Mocz i kal sa zarazone wirusami, myj rece przed i po, jak rowniez otoczenie toalety. Gromadzenie zywnosci jest konieczne, po to aby jak najzadziej wychodzic z domu. Wyjscie do supermarketu grozi zarazeniem. Unikaj kolejek w sklepach. Pamietaj o zasadach po wyjsciu i po powrocie do domu. Miej oszczednosci na pokrycie nieoczekiwanych wydatkow. Osoby samotnie mieszkajace powinny dac komus z sasiadow, na wszelki wypadek, klucze. Mozna byc zarazonym bezobjawowo. Wirus oszukuje uklad odpornosciowy i powoduje masowe ataki wlasnej odpornosci na zdrowe tkanki, powodujac powazne konsekwencje. Sam wirus wyrzadza niewielkie szkody cialu. Nie wzmacniaj odpornosci na slepo. Pacjeci z nadmierna odpornoscia umieraja szybciej wlasnie przez to. 10% pacjentow przechodzi to bezobjawowo. Infekcja moze trwac do 40dni. Objawy moga byc lagodne u 60% pacjentow. Pacjeci z wysokim cisnieniem, cukrzyca, czynnoscia watroby, nerek, lub z zaburzeniem czynnosci serca, moga miec powazne objawy, wymagajace hospitalizacji. Ta choroba pojawia sie w plucach, nastepnie w nerkach, watrobie, sercu i ponownie w plucach. Nie spiesz sie aby zbijac goraczke. Jesli nie jest powyzej 38.5. Goraczka jest naturalna obrona organiizmu.Wirus wtedy zmniejsza aktywnosc. To daje organizmowi czas na rozpoznanie wirusa. Gdy cialo jest zimne i poci sie, ten proces pomaga nerkom. Nie przerywaj tego przedwczesnie. Po wyleczeniu, nalezy pacjenta odizolowac na kolejne 14 dni. Jest kilka odmian tego wirusa. Teraz wiemy dlaczego unikanie zbyt bliskich kontaktow bezposrednich, nie przebywanie w grupach w pomieszczeniach, zabezpieczanie sie przed wyjsciem z domu, utrzymanie wlasnej chigieny i chigieny naszego ubrania, urtrzymanie chigieny naszego otoczenia, wentylowanie pomieszczen jest wazne. Brzmi przerazajaco, ale da sie to zrobic. Pomagajmy innym to zrozumiec.

  Reply
 • 17/03/2020 at 09:19
  Permalink

  Higiena pisze sie przez samo h

  Reply
 • 17/03/2020 at 11:50
  Permalink

  To prawda. Przeprszam. Moja ortografia to istne science fiction, przyznaje nestety. Wiekszosc z nich potem zauwazam, ale w trakcie pisania potrafie tworzyc ortograficzne potworki. Tresc jednak opieram na doswiadczeniach chinskich lekarzy, moze w tym uda nam sie uniknac bledow.

  Reply
 • 17/03/2020 at 13:27
  Permalink

  Maski i ubrania nadaja sie do ponownego użycia po wystawieniu ich na dzialanie swiatla slonecznego(uv) po 8h(godzinach). Jesli nie mozemy czegos czesto prac jak np obuwia, miejmy kilka kompletow ubran na zmiane. A tym wczesniej noszonym zafundujmy czas na pozbycie sie wirusow na sloneczku. Np. na balkonie. Taka minimum osmio godzinna kwarantanne. Przy duzej wilgotnosci powietrza dluzej.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *