Stypendia Ministra Edukacji Narodowej przyznane. Wyróżniony absolwent THM

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały wręczone stypendia MEN za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2018/2019.
W uroczystości uczestniczyli minister edukacji Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji Marzena Machałek, wiceszef KPRM Paweł Szrot, sekretarz stanu Jan Dziedziczak oraz kuratorzy oświaty. Wśród nagrodzonych 61 uczniów i absolwentów z całej Polski znalazł się również Maciej Wątor, który w poprzednim roku szkolnym ukończył z wyróżnieniem Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczęszczał do klasy o specjalności technik logistyk. Aby zasłużyć na stypendium Ministra Edukacji Narodowej, Maciej osiągnął wiele sukcesów, pracując pod kierunkiem wychowawczyni i nauczycielki logistycznych przedmiotów zawodowych, Katarzyny Pastuszki.
Reprezentował szkołę w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach z zakresu branży TSL, odnosząc liczne sukcesy i wykazując się wyjątkowymi osiągnięciami edukacyjnymi. W roku szkolnym 2018/2019 uzyskał tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, zajmując 2 miejsce oraz tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, plasując się na 11 miejscu w kraju spośród 75 finalistów biorących udział w zawodach centralnych. W latach poprzednich ? 2016/2017 i 2017/2018 zdobywał również tytuły laureata i finalisty tych olimpiad. W ostatnim roku nauki w technikum odebrał stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce. Maciej to młody człowiek odznaczający się pracowitością, sumiennością, zaangażowaniem oraz wysoką kulturą osobistą. Zawsze wzorowo i z odpowiedzialnością wypełniał obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Jego pasja to nie tylko logistyka, której poświęca bardzo dużo czasu i z którą wiąże swoją przyszłość, ale także sport, który hartuje jego charakter. Maciej wyznaczył sobie cele i stanowczo dąży do ich osiągnięcia. Stał się wzorem do naśladowanie przez innych uczniów szkoły.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *