Młodzież THM w finałach ogólnopolskich olimpiad logistycznych

Corocznie THM wprowadza do olimpiad logistycznych największą liczbę uczniów nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale z południowej części Polski. Zespół Szkół nr 3 plasuje się w rankingach olimpiad na 5. miejscu w kraju.
Aż 26 uczniów tej placówki zmierzyło się w zawodach okręgowych IV Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, organizowanej od przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Do fi nału olimpiady, który odbędzie się w czerwcu 2020 r. zakwalifikowało się 75. najlepszych logistyków z całej Polski, w tym sześć osób z ostrowieckiego THM, a mianowicie: Ewelina Gogół (2 Tl), Aleksandra Kocjan (3Tl), Marlena Walos (4Tl), Karol Sobczyński (3Tl), Paweł Starachowski (3 Tl) oraz Sebastian Wasik (3Tl).
Uczniowie THM przygotowują się bardzo skrupulatnie przez cały rok szkolny do ogólnopolskich zawodów. Studiują nie tylko literaturę programową, ale także polecaną przez wyższe uczelnie, wykraczającą poza podstawę programową, rozwiązują zadania i testy teoretyczne, śledzą najnowsze trendy z zakresu logistyki, spedycji i transportu, na bieżąco pogłębiają swoją wiedzę wykorzystując wszystkie dostępne środki dydaktyczne. Dodatkowe zajęcia przygotowujące do olimpiad prowadzi pani Katarzyna Pastuszka ? nauczyciel logistycznych przedmiotów zawodowych. Uczniowie wszystkich klas logistycznych chętnie biorą w nich udział i nie mają problemów z dotarciem do zawodów centralnych.
W tym roku szkolnym 2019/2020 młodzież THM wywalczyła więcej miejsc finałowych w konkursach i olimpiadach logistycznych niż te wymienione powyżej. Rok ten tak jak poprzedni jest pod tym względem bardzo owocny.
Młodzież jak widać podąża śladami Wiktora Zych ? już w tym roku absolwenta THM i studenta UG, a zwycięzcy zeszłorocznej XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej oraz Macieja Wątora, zdobywcy II miejsca w finale III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej. W tegorocznej XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu ? pierwszą w Polsce uczelnię logistyczną THM zdobył cztery miejsca finałowe. Do zawodów centralnych zakwalifikowali się: Klaudia Kosela (4Tl), Paweł Starachowski (3Tl), Jakub Ściegienny (4Tl), Dawid Wójtowicz (3Tl).
Uczniowie klasy 3 o specjalności technik logistyk, a mianowicie: Aleksandra Kocjan, Paweł Starachowski oraz Dawid Wójtowicz wezmą także udział w finale konkursu logistycznego Liga Młodych Logistyków, orgaznizowanego dla uczniów szkół średnich przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Wreszcie 33 osoby zakwalifikowały się do Konkursu Logistycznego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, w którego zeszłorocznej edycji dwoje uczniów znalazło się na podium.
Młodzież THM udowadnia po raz kolejny, że placówka reprezentuje wysoki poziom kształcenia, a dla niej nieskomplikowane są zagadnienia uniwersyteckie, wykraczające mocno poza podstawę programową. Serdecznie gratulujemy sukcesów!

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *