Radni obradowali w trybie nadzwyczajnym. Zapłacimy mniej za wodę

Uchwały związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju zdominowały dzisiejszą nadzwyczajną sesję Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za uchwałą ustalającą dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na jej mocy przez trzy miesiące stawka ceny za wodę, dla wszystkich grup odbiorców, spadnie do poziomu 1 zł/m3.

-To wyjątkowe w skali kraju działanie, bowiem, jako samorząd pamiętamy nie tylko o firmach, ale i o mieszkańcach- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Ta decyzja i uchwała, to wymierna pomoc dla każdego z nas.

Radni zatwierdzili związane z kryzysowa sytuacją zarządzenia dotyczące ograniczeń co do usług realizowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz w handlu na targowiskach miejskich.

Podjęta została uchwała dotycząca udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrowieckiego, a dokładniej szpitalowi. 300 tys. zł ma trafić m.in. na zakup łóżek i sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego ZOZ, sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej ZOZ, a także na zakup środków ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi oraz środków dezynfekcji.

Radni podjęli również uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- Januszowi Wojciechowi Kotasiakowi, podkreślając jego osiągnięcia w zakresie historii miasta i regionu, jak również zasług na rzecz samorządu miasta.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *