Radni ostrowieccy zbiorą się w czasie epidemii. Nadzwyczajna sesja…

Dziś na nadzwyczajnej sesji wyjątkowo w Ostrowieckim Browarze Kultury zbiorą się ostrowieccy radni.
W porządku obrad znalazło się dziewięć projektów uchwał, z których większość związana jest z epidemią koronawirusa w kraju. Warunki przeprowadzenia obrad również z uwagi na tę sytuację będą szczególne.
– Obrady odbędą się w największej sali Ostrowieckiego Browaru Kultury przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa- zapowiada prezydent Jarosław Górczyński.
W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała dotycząca udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiego, a dokładniej szpitalowi. 300 tys. zł ma trafić m.in. na zakup łóżek i sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego ZOZ, sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej, a także na zakup środków ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi oraz środków dezynfekcji.
Przez mieszkańców wyczekiwana jest decyzja dotycząca projektu uchwały dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. To element zapowiadanego przez prezydenta programu ?Bezpiecznik dla Ostrowca Świętokrzyskiego?. Na jej mocy przez trzy miesiące stawka ceny za wodę, dla wszystkich grup odbiorców, spadnie na 1 zł/m3.
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w związku z sytuacją epidemiologiczną ?konieczne jest zachowanie przez mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego szczególnych środków ostrożności, w tym zachowanie właściwej higieny osobistej, a także czystości pomieszczeń, w których przebywają. Takie rozwiązanie ma kosztować budżet miasta blisko 2 mln zł.
Radni mają też zatwierdzić związane z kryzysową sytuacją zarządzenia dotyczące ograniczeń co do usług realizowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz w handlu na targowiskach miejskich.
W porządku obrad znalazł się też punkt dotyczący nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Januszowi Wojciechowi Kotasiakowi.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *