Powiat ostrowiecki pokrył stratę szpitala za 2018 rok w wysokości 5 mln zł

Dziś, w murach Ostrowieckiego Browaru Kultury odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego.

W najważniejszej części obrad radni zdecydowali o pokryciu straty netto ostrowieckiego szpitala w wysokości 5 mln zł.

Radni zatwierdzili również powiatowe przepisy porządkowe wydane przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w związku z epidemią koronawirusa. Przyjęli także uchwałę określającą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2020 roku.

Radni dokonali także zmian w tegorocznym budżecie. Przyjęli od gminy Ostrowiec w formie dotacji celowej 70 tys. zł na zakup łóżek i sprzętu medycznego na oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej ostrowieckiego szpitala oraz 200 tys. zł na zakup łóżek i sprzętu medycznego dla oddziału wewnętrznego. Budżet powiatu zwiększył się także o 30 tys. zł pochodzące z dotacji gminy Ostrowiec na zakup środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekujących oraz 20 tys. zł pochodzące z dotacji od gminy Kunów i 20 tys. zł pochodzące z dotacji gminy Bodzechów na zakup sprzętu szpitalnego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *