W ubiegłym roku na grypę zachorowało 4282, a na ospę wietrzną 446 mieszkańców powiatu ostrowieckiego?

W chwili, kiedy powstaje ten materiał Ostrowiec jest wolny od koronawirusa i oby tak było do końca pandemii wirusa z Wuhan. Trudno sobie, zwłaszcza dziś, wyobrazić, że w ubiegłym roku na zwykłą grypę zachorowało aż 4282 ostrowczan, a na ospę wietrzną 446 osób. Okazało się, że groźne były także inne zakażenia?

Ostrowiecki Sanepid w raporcie za ubiegły rok stwierdził, że bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców pozostało na wysokim poziomie, a sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie ostrowieckim w roku 2019 należy ocenić jako dobrą i względnie stabilną. Ileż byśmy dali, by za 2020 rok powstał raport z podobnymi tezami?

W 2019 roku zarejestrowano łącznie 5412 przypadków chorób zakaźnych i było ich o blisko 600 mniej, niż w 2018 roku. Zanotowano jednak wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C, wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rota wirus, biegunki u dzieci do lat 2, ospę wietrzną, wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Tendencje spadkowe zarejestrowano w przypadku zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Zarejestrowano łącznie 4282 przypadków grypy i podejrzeń grypy. Oczywiście, najlepszą metodą zapobiegania grypie są profilaktyczne szczepienia ochronne. Z tej formy zabezpieczenia w 2019 r. skorzystało 2285 osób.

W ramach nadzoru nad grypą oraz innymi wirusami oddechowymi pięciu lekarzy pediatrów z terenu powiatu ostrowieckiego zobligowanych zostało do przesyłania danych epidemiologicznych i pobierania wymazów od pacjentów zdiagnozowanych infekcją wirusową do dalszej diagnostyki wirusologicznej za pośrednictwem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W badanych próbkach stwierdzono obecność RNA wirusa grypy typu A podtypu H1N1 2009 pandemic w 4 przypadkach. W sezonie grypowym 2019/20 20 do współpracy w takim nadzorze nad grypą przystąpiło trzech lekarzy z terenu naszego powiatu.

W 2019 r. zanotowano również 8 ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową. Czynnikiem etiologicznym, który wywołał zakażenie był rotawirus w 5 przypadkach, zaś adenowirus w 1.  

Groźna była także salmonella. Ten wirus dawał znać o sobie przeważnie w środowisku domowym. Narażonych na zakażenie było 33 osoby, zachorowało 16, z czego 14 to były dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Wszystkie osoby chore były poddawane hospitalizacji, a pozostali członkowie rodziny nadzorowi epidemicznemu.

Wreszcie w 2019 r. zgłoszono 15 przypadków gruźlicy potwierdzonej bakteriologicznie. Prowadzony nadzór epidemiologiczny objął 36 osób chorych i z kontaktu z chorymi.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *