Janusz Wojciech Kotasiak Honorowym Obywatelem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 30 marca 2020 roku radni podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Uhonorowanie takim tytułem Janusza Wojciecha Kotasiaka to wyraz szacunku, a zarazem najlepsza forma podkreślenia osiągnięć w zakresie badania historii miasta i regionu, jak również zasług na rzecz samorządu.

?Jest mi niezmiernie miło, że tak wiele osób chciało wesprzeć tę inicjatywę i zawnioskowało do mnie, jako prezydenta aby na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta stanął wniosek, aby nadać honorowe obywatelstwo Panu Januszowi Wojciechowi Kotasiakowi ? zwrócił się do Radnych Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Nie sposób nie pochylić się nad wnioskiem i prośbą tak szerokiego środowiska ludzi, od dziesięcioleci związanych z naszym miastem, aby uznać zasługi człowieka zakochanego w Ostrowcu Świętokrzyskim już niemal od wieku.

Głosując dziś za przyjęciem tej honorowej i osobistej uchwały zważcie na to, jak długą drogę zawodową przeszedł Janusz Wojciech Kotasiak i jak wiele zawdzięczamy mu jako mieszkańcy miasta. Krzemionki, nasza jedyna w województwie perła UNESCO i fakt, że jest ona częścią Muzeum Historyczno Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim to w dużym stopniu jego determinacja i praca. Podobnie monografia naszego miasta, jak i wiele innych sukcesów w rozwoju nauki, kultury. 16 lat dobrej, merytorycznej pracy w Organach Samorządowych, w tym 4 lata w Radzie Powiatu, 12 w Radzie Miasta. Będąc w tym czasie dwie kadencje przewodniczącym Rady Miasta zasługuje na nasz pełny szacunek.

Na koniec pozwolę sobie zacytować słowa pisarki Edyty Malczewskiej, które dobrze pasują do Podejmowanej przez Państwa dziś decyzji: Szacunek powinien być lustrem, w którym każdy człowiek chciałby się chętnie przeglądać ? dodał Prezydent Miasta.

 ?Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy głosowali za podjęciem stosownej uchwały, tak aby mój tato otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ? zwróciła się do radnych Rady Miasta Monika Kotasiak ? Wójcik, córka Pana Janusza Wojciecha Kotasiaka. Działalność mojego taty zawsze służyła dobru Ostrowca Świętokrzyskiego i Jego Mieszkańców. Mój tata zainicjował powstanie Muzeum w Ostrowcu, w tym także Krzemionek, które są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Także w Jego imieniu wszystkim Państwu serdecznie dziękuję?

Pani Monika Kotasiak ? Wójcik przeczytała także list od Janusza Wojciecha Kotasiaka, który to ze względów zdrowotnych nie mógł osobiście uczestniczyć w obradach Rady Miasta.

Janusz Wojciech Kotasiak urodził w 1938r. w Jeleńcu, ale wychowywał się i edukował w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest historykiem sztuki, ukończył muzealnictwo na Uniwersytecie Warszawskim. Wiele lat prowadził działania zmierzające do utworzenia Muzeum Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3 grudnia 1966r. korzystając ze wsparcia dyrektora Huty Ostrowiec Tadeusza Chrzanowskiego i ówczesnego przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Bolesława Pożogi uroczyście otwarto ostrowieckie muzeum zlokalizowane w dawnym pałacu Wielopolskich w dzielnicy Częstocice. W 1972r. Janusz Wojciech Kotasiak został dyrektorem Muzeum Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Janusz Wojciech Kotasiak przekonał dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie ? Krzysztofa Dąbkowskiego co do celowości przejęcia przez ostrowieckie muzeum Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich koło Sudołu w gminie Bodzechów. Za jego zgodą minister kultury wydał stosowne zarządzenie, które znalazło swoje odbicie w nadanym przez wojewodę kieleckiego nowym statucie muzeum z 1983 r. 20 marca 1986 r. jego nazwę zmieniono na obowiązującą do dziś, to jest Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dla lokalnej społeczności największe znaczenie miała przygotowana na jubileusz 400.lecia miasta stała ekspozycja pod tytułem „Ostrowiec, dobra ostrowieckie i ich właściciele od XVI do XIX wieku”. W latach 1984-2004 na terenie Rezerwatu Archeologicznego „Krzemionki” urządzono podziemną trasę turystyczną o długości ponad 500 metrów. Wykonano tam również skomplikowane, w większości pionierskie prace konserwatorsko-górnicze, co niewątpliwie przyczyniło się do ubiegłorocznego wpisania neolitycznych kopalni krzemienia na prestiżową listę UNESCO, o co dyrektor Kotasiak zabiegał od początku lat 90. ubiegłego wieku.

Janusz Wojciech Kotasiak jest współautorem monografii historycznej Ostrowca Świętokrzyskiego z 1991 r. oraz redaktorem kolejnej, jubileuszowej z 1997 r. Był wtedy wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów Czterechsetlecia Ostrowca Świętokrzyskiego. W 2006 roku napisał „Baśnie i legendy dawnego Ostrowca”. Miał udział w wydaniu trzech tomów „Rocznika Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” oraz kilku innych cennych monografii z dziejów naszego regionu. W Telewizji Kablowej Ostrowiec prowadził autorskie programy „Wędrówki z Kotasiakiem” oraz „Rozmowy o sztuce”. Wcześniej realizował amatorskie filmy o tematyce historyczno-oświatowej. Był inicjatorem powstania Towarzystwa Miłośników Ostrowca (obecnie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej), artystycznej Grupy 10 i fotograficznej Grupy V, Państwowego Ogniska Plastycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Biura Wystaw Artystycznych. W latach1999 – 2002 był dyrektorem tej instytucji. Muzeum Historyczno-Archeologicznym kierował do 30 czerwca 2006 r. Po przejściu na emeryturę jest przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

Od 1998 roku Janusz Wojciech Kotasiak realizuje się również na płaszczyźnie politycznej i samorządowej. W latach 1998-2002 był radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego. W Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zasiadał  w latach 2002-2014. Przez dwie kadencje był jej Przewodniczącym (w latach 2002-2006     i 2010-2014). Aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisji Budżetu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *