Targowiska Miejskie z olbrzymią bonifikatą

Od 1 kwietnia br. do 30 czerwca br. podmioty działające na Targowiskach Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim mogą liczyć na wysokie bonifikaty z tytułu najmu. Także od minionego czwartku handel w tym miejscu odbywa się według nowych zasad. Wszystko to związane jest z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Decyzją prezydenta Jarosława Górczyńskiego najemcy lokali handlowych i użytkowych zapłacą jedynie 1 zł. czynszu netto z 1 m kw. Ta wyjątkowa bonifikata dotyczy to blisko 350 podmiotów.

– Mamy świadomość, jak wiele podmiotów właśnie na Targowiskach Miejskich prowadzi swą działalność, a także jak wiele biznesów to właśnie w tym miejscu znalazło swój początek, stąd decyzja o przyznaniu im wymiernej pomocy – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dla wielu rodzin, którzy swoje życie zawodowe związali z naszym Targowiskiem, to najtrudniejszy czas. Mam nadzieję, że czas ten szybko minie, a do tego czasu chciałbym aby wiedzieli, że mają wsparcie, że nie są pozostawieni sami sobie. 

Jak czytamy w specjalnym zarządzeniu Prezydenta Miasta: ?W przypadku, gdy najemca miejsc do prowadzenia handlu lub usług nie zalega z nalez?nos?ciami z tytułu czynszu najmu wobec Zakładu Budz?etowego ?Targowiska Miejskie?, korzysta on z bonifikaty w obowia?zuja?cym go miesie?cznym czynszu najmu, w okresie od 1.04.2020 r. do 30.06.2020 r. w takiej wysokos?ci, aby po zastosowaniu bonifikaty miesie?czna stawka czynszu netto za 1 m kw. wynosiła 1 zł.?

– To bardzo trudny okras dla podmiotów handlujących na Targowiskach Miejskich, więc pomoc poprzez obniżenie czynszu zaproponowana przez prezydenta Jarosława Górczyńskiego jest bardzo potrzebna, a do tego wymierna- uważa Mariusz Kosiarz, dyrektor Targowisk Miejskich. Warto zobaczyć o jakich wielkościach mówimy, bowiem jeśli ktoś płacił np. kilkaset złotych z tytułu najmu, teraz zapłaci w tym okresie jedynie kilkanaście złotych.

Trzeba wiedzieć, że od 1 kwietnia br. obowiązują nowe obostrzenia w związku z koronawirusem, co do liczby klientów na targowiskach, czy bazarach. Liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych. I tak np. jeśli na bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

– Ograniczona liczba osób może przebywać obecnie na terenie wiaty Mój Rynek oraz hali targowej. Sytuacja jest przez nas monitorowana na bieżąco- mówi Mariusz Kosiarz, dyrektor Targowisk Miejskich.

Przypomnijmy, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemii wprowadzono czasowe ograniczenie handlu na ostrowieckich Targowiskach Miejskich dotyczące placów targowych przy ul. J. Słowackiego 70 oraz przy ul. Aleja Jana Pawła II. Polegają one  na całkowitym zakazie prowadzenia handlu na targowiskach miejskich, za wyjątkiem następujących branż: spożywcza i płody rolne (przeważająca działalność polegająca na handlu artykułami rolno- spożywczymi), chemia gospodarcza (przeważająca działalność polegająca na handlu artykułami chemii gospodarczej), usługi.

– To dobrze, że mimo trudnej sytuacji Targowiska Miejskie mogą oferować mieszkańcom miasta produkty pierwszej potrzeby, takie jak żywność, czy artykuły chemiczne. Widzimy, że klienci są zdecydowani, dokładnie wiedzą po co przychodzą i realizują bardzo sprawnie przemyślane zakupy- mówi dyrektor Targowisk Miejskich.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *