Po 1000 zł z diety radnych powiatowych na wsparcie szpitala

W murach Ostrowieckiego Browaru Kultury odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. W najważniejszej części obrad radni zdecydowali o pokryciu straty netto ostrowieckiego szpitala w wysokości 5 mln zł.

W tej kwestii doszło do wymiany opinii między byłym, a obecnym starostą. Zbigniew Duda uważa bowiem, że na koniec ubiegłego roku na koncie powiatu było 18 mln zł i można teraz w znacznie większym stopniu pokryć tę stratę. Marzena Dębniak przypomniała o tym, kto doprowadził szpital do straty sięgającej w 2018 roku aż 16 mln zł. Stwierdziła, że te wręcz mityczne pieniądze na koncie są znaczone i przeznaczone np. na wypłaty dla strażaków i nauczycieli, czy też na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomniała, że w tym roku powiat już pokrył stratę szpitala w wysokości 3 mln zł i sukcesywnie będzie to czynił nadal, choć wyrok Trybunału Konstytucyjnego zdejmuje z samorządu powiatowego odpowiedzialność za zadłużenie szpitali. Ostatecznie jednogłośnie przyjęto uchwałę o pokryciu starty szpitala kwotą 5 mln zł.

Radni, już bez jakichkolwiek emocji, zatwierdzili powiatowe przepisy porządkowe wydane przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w związku z epidemią koronawirusa. Przyjęli także uchwałę określającą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2020 roku. Na ich realizację powiat otrzymał kwotę 7,1 mln zł. Najwięcej, bo 4,3 mln zł wykorzystanych zostanie na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej i 1,1 mln zł na dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Radni dokonali także zmian w tegorocznym budżecie. Przyjęli od gminy Ostrowiec w formie dotacji celowej 70 tys. zł na zakup łóżek i sprzętu medycznego na oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej ostrowieckiego szpitala oraz 200 tys. zł na zakup łóżek i sprzętu medycznego dla oddziału wewnętrznego. Budżet powiatu zwiększył się także o 30 tys. zł pochodzące z dotacji gminy Ostrowiec na zakup środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekujących oraz 20 tys. zł pochodzące z dotacji od gminy Kunów i 20 tys. zł pochodzące z dotacji gminy Bodzechów na zakup sprzętu szpitalnego.

Gest solidarności z ostrowieckimi służbami medycznymi wykazali również radni powiatowi Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego. Podjęli oni decyzję, aby przekazać po 1000 zł ze swoich diet na rzecz ostrowieckiego szpitala oraz pogotowia ratunkowego. Połowa zebranej kwoty trafi na specjalne konto lecznicy w ramach akcji #ZaporaDlaKoronawirusa, a druga połowa zostanie przekazana na zakup środków ochrony osobistej dla ostrowieckiego pogotowia.

Radny Robert Rogala, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Szansa, przekazał 1000 maseczek wykonanych przez swoich podopiecznych. Trafią do zespołów ratownictwa medycznego oraz ostrowieckiego szpitala.

Jak poinformował radny Zbigniew Duda dar dla ostrowieckiej lecznicy przekazało również Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., które tysiąc 1,5 litrowych butelek co miesiąc do końca trwania epidemii będzie przekazywało ostrowieckiej lecznicy. Starosta Marzena Dębniak podziękowała zaś za dotychczasowe wsparcie samorządów z terenu powiatu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *