Takiej Świętej Nocy jeszcze nie przeżywaliśmy? Niezwykły Wielki Tydzień

-Wraz z nadejściem Wielkiego Tygodnia wypełnia się czterdziestodniowe przygotowanie naszych serc przez modlitwę, pokutę oraz uczynki chrześcijańskiej miłości – głosi biskup sandomierski, Krzysztof Nitkiewicz. -Chociaż ograniczenia spowodowane epidemią sprawiły, że przeżywaliśmy ten czas inaczej, niż w latach ubiegłych, był on pomocny w duchowym przysposobieniu się do Misterium Paschalnego. Również jego celebracja wymaga od nas specjalnej dyscypliny określonej dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Ważne jest, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy krzyża Chrystusa, dostąpili udziału w Jego zmartwychwstaniu i wiecznym królowaniu w Niebie.

Mimo pandemii, zarządzeniem biskupa kościoły parafialne powinny być otwarte, aby umożliwić adorację Najświętszego Sakramentu, z zachowaniem obowiązujących w danym momencie przepisów. Księża proboszczowie mają zwracać więc uwagę nie tylko na liczbę osób, ale również na potrzebę dezynfekcji wnętrza, ławek, klamek.

Przeżywaliśmy Niedzielę Palmową – pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy, gdzie został odrzucony, skazany na śmierć i dokonał paschalnego misterium. Księża proboszczowie celebrowali msze, które nie przewidywały poświęcenia palm i procesji. Jak będzie upływał Wielki Tydzień w świątyniach?

W Wielki Czwartek ? dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa, które wyrastają z męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa – Msza Krzyżma będzie celebrowana w sandomierskiej bazylice katedralnej. Podczas liturgii biskup pobłogosławi oleje chorych, katechumenów oraz Krzyżma, które księża dziekani będą mogli odebrać po zniesieniu ograniczeń, dotyczących przemieszczania się. Do tego czasu używać będą olejów pobłogosławionych w roku ubiegłym.

Podczas mszy Wieczerzy Pańskiej     w kościołach parafialnych księża pominą obrzęd obmycia nóg. Na zakończenie liturgii, nastąpi przeniesienie procesyjnie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji w celu umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy, z zachowaniem limitu osób określonego przepisami.

W Wielki Piątek Kościół sprawuje pamiątkę męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Księża będą przewodniczyli liturgii w kościołach parafialnych z zachowaniem wielu zasad. Do modlitwy powszechnej dołączone będzie specjalne wezwanie w związku z panującą epidemią. Adoracja krzyża dokona się przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Na zakończenie adoracji odśpiewana zostanie pieśń na cześć Krzyża Chrystusowego. Po komunii świętej, Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony procesyjnie do Grobu Pańskiego w celu umożliwienia adoracji. Krzyż powinien być umieszczony na specjalnym stojaku, w pozycji pionowej, od zakończenia liturgii Wielkiego Piątku do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Wskazane będzie umieszczenie z daleka widocznego pouczenia, że nie można go całować, zachęcając do okazania miłości Chrystusowi w inny sposób.

W Wielką Sobotę ? dzień trwania i modlitwy przy Grobie Pańskim z rozważaniami o Męce i Śmierci Chrystusa – księża nie poświęcą w parafiach pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku ?święconka? ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowie jeden z ochrzczonych domowników: ojciec, matka lub inna dorosła osoba.

Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego, jest czuwaniem na cześć Pana. W kościołach parafialnych uczynią to księża. Zarządzeniem biskupa, należy pominąć rozpalenie ogniska przed kościołem oraz procesję z paschałem. Świeca paschalna zapalona zostanie przy ołtarzu, a następnie wygłoszone orędzie wielkanocne, a później liturgia słowa. W czasie liturgii chrzcielnej nie udzielane będą tym razem chrzty. Księża pobłogosławią wodę, pomijając jednak pokropienie. Ponieważ nie można umieszczać wody w kropielnicach, trzeba przygotować na nią odpowiednie naczynie. Następnie zostaną odnowione przyrzeczenia chrzcielne.

W Niedzielę Zmartwychwstania księża będą celebrowali rezurekcję pomijając procesję z Najświętszym Sakramentem. Mogą udzielić błogosławieństwa od ołtarza głównego, po przeniesieniu tam monstrancji z ?Grobu Pańskiego?. W tym dniu kościoły parafialne będą otwarte, aby wierni mieli możliwość nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, oczywiście z zachowaniem obowiązujących przepisów.


Jak pobłogosławić stół przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego?

*Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

*Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: ?Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane?.

*Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

*Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *