Odszedł od nas Waldemar Marek Paluch, starosta ostrowiecki i wiceprezydent miasta. Pro memoria…

W niedzielę wielkanocną dotarła do nas wyjątkowo smutna  informacja. W nocy, w wieku 77 lat, odszedł od nas Waldemar Marek Paluch, były starosta ostrowiecki i wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.

Waldemar Marek Paluch był absolwentem LO Nr III im. Władysława Broniewskiego i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Po powrocie do rodzinnego miasta ze studiów gruntowne wykształcenie ekonomiczne pozwoliło mu w ostrowieckiej hucie pracować na jakże odpowiedzialnym stanowisku dyrektora ds. ekonomicznych.

W latach 1994-1998, w okresie prezydentury Zdzisława Kałamagi, Waldemar Marek Paluch był wiceprezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego. W tym trudnym okresie, związanym z transformacją ustrojową i gospodarczą kraju, w naszym mieście z powodzeniem zakończono budowę nowoczesnej oczyszczalni śmieci, dworca autobusowego i ronda u zbiegu alei 3 maja i ulicy Żabiej z nowym układem komunikacyjnym i dojazdem do stacji benzynowej. Przy wydatnym wsparciu miasta utworzona została pierwsza w mieście uczelnia – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości. Skomunalizowano również wiele obiektów hutniczych, chociażby budynki KSZO i Zakładowego Domu Kultury.

O Waldemarze Marku Paluchu mówi się, że był jednym z najdłużej sprawującym funkcję starosty w Polsce. Od 2001 do 2010 roku był bowiem starostą ostrowieckim, a w kadencji 2010-2014 członkiem Zarządu Powiatu Ostrowieckiego. Co ciekawe, jak mówił nigdy nie chciał być starostą i długo namawiano go do pracy w samorządzie powiatowym. Jako starosta w swojej pracy skupił się przede wszystkim na modernizacji szpitala, w tym bloku operacyjnego, a także na inwestycjach oświatowych. Za jego kadencji rozpoczęto współpracę z firmą Carint i nasze miasto stało się ważnym ośrodkiem kardiologii inwazyjnej. Wybudowano wiele przyszkolnych sportowych hal i boisk. Zmodernizowane, unowocześnione szkoły i placówki oraz nowatorski i udany pomysł finansowania przez samorząd powiatowy dodatkowych zajęć dla maturzystów był przykładem i wzorem do naśladowania przez inne powiatowe samorządy, a ostrowiecka oświata zyskała wysoką rangę, prestiż i uznanie w całym regionie świętokrzyskim. W pierwszej dekadzie wieku rozpoczęła się  także budowa obiektu administracyjnego i wystawienniczego na Krzemionkach i coraz głośniej zaczęto mówić o wpisie neolitycznych kopalni na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.

Waldemar Marek Paluch wspominając ten okres początków samorządności powiatowej podkreślał, że dzięki zaangażowaniu, wytrwałej i systematycznej pracy w małych ojczyznach okres ten stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Waldemar Marek Paluch był zagorzałym sympatykiem sportu i kibicem KSZO. Pełnił m.in. funkcję wiceprezesa SPN KSZO ds. finansowych w czasach renesansu ostrowieckiego futbolu. Jako wiceprezydent, starosta i członek zarządu powiatu zawsze wspierał ostrowiecki sport, a efektem tego był awans siatkarek do ekstraklasy. Jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy o kondycji lokalnego sportu na gali z okazji 90-lecia KSZO.

W.M.Paluch był bez wątpienia człowiekiem lewicy, ale nie przeszkodziło mu to w 2006 roku w zbudowaniu silnych struktur  Stowarzyszenia ?Twój Ostrowiecki Samorząd?, które grupowało członków z różnych opcji politycznych. TOS w koalicji najpierw z partią Prawo i Sprawiedliwość, a później Platformą Obywatelską sprawował władzę w powiecie ostrowieckim przez osiem lat. Po 12 latach pracy w samorządzie powiatowym, po zakończonej kadencji 2010-2014, wycofał się z życia publicznego. Spotykany a to na KSZO, a to w przychodni zdrowia, czy też wprost na ulicy zawsze miał czas na to, by zagadnąć ?co słychać???

Wszyscy zapamiętamy Waldemara Marka Palucha, jako sprawnego i pragmatycznego samorządowca, gotowego do szerokiej współpracy na rzecz dobra wspólnego, pełnego kultury osobistej, dialogu oraz kompromisu, zawsze odnoszącego się do drugiego człowieka z olbrzymim szacunkiem. W okresie głębokich przemian potrafił rozmawiać z protestującymi lekarzami, hutnikami, spółdzielcami. Doceniał i lubił dziennikarzy, zawsze znajdując dla nich czas i rozumiejąc, że oni również wykonują zawód społecznej misji. Jako ostrowczanin pełniący zaszczyty na różnych szczeblach władzy rozumiał charakter i specyfikę Ostrowca Świętokrzyskiego oraz pragnienia, zachowania, dążenia jego mieszkańców.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *