Co z Funduszu Dróg Samorządowych dla Ostrowca i powiatu ostrowieckiego?

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań, które zostaną dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Rządowe wsparcie obejmie 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne.

Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł.

Na dofinansowanie zadań gminnych przeznaczone zostanie 1 474,3 mln zł, a na zadania powiatowe – 1 269,6 mln zł. Wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

Dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie do 145,6 mln zł, w tym:  60 mln zł na zadania powiatowe, 85,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie przeznaczone zostanie na realizację 195 zadań (57 powiatowych i 138 gminnych), co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 251 kilometrów dróg: 135 km powiatowych i 116 km gminnych.

Jeśli chodzi o Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na listę podstawową trafiły następujące zadania drogowe:

*Remont dróg gminnych : ul. dr Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim

*Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T – ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

*Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T – ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka – Kopaniny – Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim

*Remont drogi gminnej nr 302028T – ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328 mb od ul. Grabowieckiej

A także już realizowane, ale w trybie wieloletnim:

*Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim

*Remont dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017 T, ul. Okólnej 302235 T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004 T w Ostrowcu Świętokrzyskim

*Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki – Etap II – od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na liście rezerwowej znalazło się zadanie:

Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – w obrębie ul. Samsonowicza – budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Jeśli chodzi o Powiat Ostrowiecki na liście podstawowej znalazło się zadanie:

*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0661T do skrzyżowania z ulicą Orlą

A także realizowana w trybie wieloletnim:

*Przebudowa drogi powiatowej nr 0673 T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520

Zaś na liście rezerwowej:

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007T na odcinku od km 0+147,00 do km 0+473,79 na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

*Przebudowa drogi powiatowej (starodroże drogi wojewódzkiej Nr 755 w Ćmielowie) na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w miejscowości Ćmielów

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 0647T od km 0+300 do km 1+295 Waśniów – Zajączkowice na terenie Gminy Waśniów.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Co z Funduszu Dróg Samorządowych dla Ostrowca i powiatu ostrowieckiego?

  • 17/04/2020 at 12:48
    Permalink

    Tylekroć prosiłem więc proszę i teraz , informujcie czytelników językiem zrozumiałym dla wszystkich a nie tylko przepisaniem tekstu z jakiegoś komunikatu urzędu.Co zrozumie szary czytelnik gdy przedstawia mu się jakieś kody drogowców i odległości z dwoma miejscami po przecinku gdy nie jest zrozumiałe o jaką dokładnie drogę chodzi.
    Gazeta Ostrowiecka to przecież prasa dla wszystkich a nie tylko pracowników kancelarii urzędów i firm !!

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *