Coraz więcej wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń

Od poświątecznego wtorku do 27 kwietnia br. pracodawcy mogą składać w ostrowieckim urzędzie pracy wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
O dofinasowanie mogą się starać zarówno mikro, mali, jak i średni przedsiębiorcy. Po uruchomieniu na początku kwietnia br. pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, tuż po świętach urzędy pracy uruchomiły kolejne elementy wsparcia przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Nie musimy dodawać, że zainteresowanie lokalnych firm i pracodawców pomocą państwa w tym trudnym okresie jest bardzo duże.
Małgorzata Stafijowska, dyrektor ostrowieckiego urzędu pracy, sugeruje przedsiębiorcom, by składali wnioski w oparciu o stronę www. praca. gov.pl, bowiem tam znajdą zarówno wniosek do wypełnienia, jak i kalkulator, w oparciu o który można szybko obliczyć spadek obrotów firmy. O dofinasowanie mogą się starać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy odnotowali w okresie pandemii i licznych obostrzeń, spadek obrotów. Gdy sięga on 30 proc., wtedy można się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 50 proc. płacy minimalnej poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, gdy doświadczyli oni 50 proc. spadku obrotów, mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 70 proc. minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami. W przypadku 80 proc. spadku obrotów, dofinansowanie wyniesie 90 proc. minimalnej płacy zatrudnionych osób. Firma może skorzystać z tej pomocy przez okres 3 miesięcy. Co miesiąc pracodawca będzie musiał złożyć oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych w firmie w danym miesiącu.
Ponieważ z dofinansowania mogą skorzystać nawet firmy zatrudniające do 240 pracowników, więc kwoty przelewów na konta pracodawców będą duże. Pieniędzy jednak nie zabraknie ? zapewnia dyrektor. Pochodzą one z rezerwy Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Już po pierwszym dniu przyjmowania wniosków, o pomoc zwróciło się 5 pracodawców. Z każdym dniem wniosków o dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników przybywa. Można je kierować do urzędu wraz z załącznikami w formie elektronicznej, ale również papierowej. W tym przypadku, wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać pocztą lub wrzucić do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku PUP.
Do 27 kwietnia br. urząd przyjmuje też wnioski na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i niezatrudniającego pracowników. Zasady składania wniosków są identyczne, jak w przypadku dofinansowania kosztów wynagrodzenia pracowników. Z kolei do 29 kwietnia br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.
Blisko 400 mikroprzedsiębiorców z terenu powiatu ostrowieckiego skorzystało już z bezzwrotnej pożyczki (pod warunkiem, że utrzymają zatrudnienie przez okres 3-miesiecy). Do czwartku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, złożonych zostało 388 wniosków o pożyczkę. Rozpatrzono już 203 wnioski i wypłacono pieniądze 196 mikroprzedsiębiorcom. Pieniądze trafiają na konta w ciągu dwóch dni od decyzji. W ramach pożyczek ostrowiecki urząd przelał lokalnymh przedsiębiorcom 980 tys. zł.
-Powołaliśmy w urzędzie zespół, którzy koordynuje i prowadzi działania w ramach tarczy antykryzysowej. Mamy świadomość, że wymogiem chwili jest szybkie działanie i zapewnienie naszym firmom płynności finansowej ? podkreśla dyrektor Małgorzata Stafijowska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *