Pierwszoklasiści i przedszkolaki przyjęci

Zakończyła się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli, których organem założycielskim jest gmina Ostrowiec.
Naukę w klasach pierwszych rozpocznie 377 uczniów. Do przedszkoli ogólnie zostało rekrutowanych 1085 maluchów. W tym 278 dzieci 6-letnich. Z kolei w oddziałach przedszkolnych w szkołach będzie około 140 dzieci 6-letnich i około 30 młodszych. Z meldunków wynika, że około 100 dzieci będzie uczęszczać do prywatnych bądź stowarzyszeniowych placówek.
Najwięcej pierwszoklasistów będzie w PSP Nr 5 ? 93, następnie w PSP Nr 1- 74 i w PSP Nr 14 -67. Najmniej pierwszoklasistów będzie w PSP nr 10. Tam jedyna klasa pierwsza będzie liczyć 15 uczniów.
Jeżeli chodzi o przedszkola, to najwięcej dzieci, bo aż 200 będzie uczęszczać do PP Nr 19 na Ogrodach. W PP Nr 7 na os. Słonecznych opiekę będzie miało zapewnione 172 dzieci. Niestety, ale w przedszkolach nr 15, nr 16, nr 21 od września będzie o jeden oddział mniej.
Niż demograficzny wkrada się bardzo mocno do przedszkoli. Liczba urodzeń na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego od kilku lat spada. W roku 2019 w ostrowieckim szpitalu na świat przyszło około 350 dzieci. O ile każde z nich zostanie w mieście, to łatwo przewidzieć liczbę oddziałów w przedszkolach, a potem liczbę klas w szkołach. Przy tym należy wziąć pod uwagę, że są także inne placówki niż gminne.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *