Gospodarka odpadami w Ostrowcu już beż większych problemów? Nie obyło się bez kar…

Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, jako stabilną określa obecną sytuację związaną z odbiorem odpadów z terenu naszego miasta. Przyznaje również że sam proces odbywa się już bez większych problemów. Od ponad kwartału gospodarką odpadami zajmuje się nowy podmiot. Po trudnym początku, przyglądamy się jak dziś realizację usługi oceniają miejscy urzędnicy.

Początki były trudne

– Realizacja usługi jest stale monitorowana i daje się zaobserwować znaczny progres w jakości świadczonych usług przez obecnego wykonawcę w stosunku do pierwszych dni stycznia roku bieżącego, kiedy to konsorcjum firm P.U.K. ?FART-BIS? Sp. z o.o. i P.R.I. FART Sp. z o.o. rozpoczęło świadczenie usług na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego- słyszymy w Urzędzie Miasta. Warto jednak zaznaczyć, iż obecna umowa, z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe i odwołanie innego uczestnika przetargu, który zaoferował kwotę ponad 7 mln wyższą za świadczenie usługi, została zawarta dopiero 19 grudnia 2019 roku. Z tej też przyczyny wykonawca miał zaledwie kilka dni na przygotowanie się do odbioru odpadów od początku 2020 roku i w główniej mierze z tej sytuacji wynikały pojawiające się w pierwszych dniach stycznia przejściowe trudności. Późny termin zawarcia umowy nie jest okolicznością łagodzącą w kontekście jakości świadczonych usług, jednakże analizując całą sytuację należy mieć to na względzie.

Jak ustaliliśmy, Urząd Miasta niezwłocznie reaguje na wszelkie zgłoszenia, które wpływają od mieszkańców i obliguje wykonawcę do świadczenia usług zgodnie z zawartą umową.

-Zdarzają się sytuacje, w których wykonawca nie odebrał odpadów w terminie- przyznają urzędnicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji usług przez Wykonawcę naliczane są kary umowne, które wyniosły już kilkaset tysięcy złotych.

Teraz jest już lepiej

Zarządcy nieruchomości wielorodzinnych w miesiącu marcu 2020 roku przedłożyli do Urzędu Miasta pisemną, pozytywną opinię dotyczącą jakości świadczonych usług przez nowy podmiot, co jest kolejnym potwierdzeniem, że sytuacja związana z odbiorem odpadów na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego jest dobra.

Zapewnienie mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego najwyższej jakości świadczonych usług przy jednoczesnym uzyskaniu najbardziej korzystnej ceny i możliwie jak najniższych opłat ponoszonych przez mieszkańców, jest jednym z priorytetowych działań urzędu- słyszymy.

Trochę o problemach

W Ostrowcu Świętokrzyskim, w związku z pojawieniem się nowego podmiotu odpowiedzialnego za realizację usługi daje się też zaobserwować zupełnie nowe zjawisko.

-Różnego rodzaju podmioty zainteresowane gospodarką odpadami oraz ochroną środowiska, które dotychczas nie interesowały się systemem gospodarki odpadami w naszym mieście lub świadczą podobne usługi nagle lawinowo zaczęły zgłaszać do Urzędu Miasta uwagi, interwencje, sugestię i różnego rodzaju wnioski- opowiadają urzędnicy. Sprawy te są weryfikowane i rozpatrywane przez urząd, co dodatkowo absorbuje pracowników, którzy w tym czasie mogliby realizować inne zaplanowane zadania mające na celu poprawę jakości świadczonych usług czy świadomości ekologicznej mieszkańców.

Innym zauważalnym problemem dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim jest niewystarczająca ilość pojemników na terenie osiedli wielorodzinnych. W stosunku do 2013 roku, kiedy to zaczął obowiązywać system gospodarowania odpadami komunalnymi organizowany przez gminy, obecnie ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego wzrosła blisko o 10%. Natomiast ilość pojemników nie uległa zwiększeniu. Co więcej, da się zaobserwować, że na niektórych osiedlach wręcz zmniejszenie ich ilości. Dlatego podjęto już działania mające na celu zapewnienie przez zarządców nieruchomości właściwej ilości pojemników i stworzenie przez nich jak najlepszych warunków do właściwej segregacji odpadów, a ta niestety też nie jest najlepsza.

Z obserwacji zachowań mieszkańców naszego miasta w zakresie segregacji odpadów komunalnych wyłaniają się główne problemy: zbieranie wszystkich surowców razem, tj. metali i tworzyw sztucznych, papieru oraz szkła w jednym pojemniku; wrzucanie do żółtego pojemnika/worka wszelkich odpadów wykonanych z metali i tworzyw sztucznych (w tym odpadów poremontowych i niebezpiecznych) ? tymczasem powinny tam trafić jedynie odpady opakowaniowe;  do selektywnie zbieranych odpadów wrzucamy również odpady zabrudzone np. zatłuszczone kartony czy folie, które powinny trafić do czarnego pojemnika.

Aby ułatwić mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego właściwą segregację odpadów niebawem uruchomiona zostanie przez Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego internetowa wyszukiwarka odpadów, która po wpisaniu do niej odpadu wskaże nam właściwy pojemnik.

Segregacja odpadów niesie ze sobą wiele korzyści, których nie do końca jesteśmy świadomi- akcentują pracownicy UM odpowiedzialnie za gospodarkę odpadami. Segregując odpady w gospodarstwie domowym ograniczamy ilości śmieci, które zanieczyszczają środowisko. Innym atutem segregacji odpadów jest pozyskiwanie surowców wtórnych, co skutkuje mniejszym zużyciem zasobów naturalnych. Segregacja śmieci zaczyna się w naszym domu, skąd trafiają one do odpowiednich pojemników. Warto mieć na uwadze, że od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi, a rok rocznie generujemy coraz większe ilości odpadów w naszych gospodarstwach. Jest to wynik naszego konsumpcyjnego stylu życia i problem całej współczesnej cywilizacji. W 2019 roku mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego wytworzyli ponad 17 000 ton odpadów.

Segregacja odpadów często kojarzy nam się z ciężką i nie dla wszystkich przyjemną sytuacją ? kilka koszy w domu, kolorowe kontenery na zewnątrz i problem z odpowiednim rozsortowaniem śmieci, ale czy to faktycznie aż tak duży problem? Korzyści płynące z wyrobienia w sobie nawyku właściwej segregacji odpadów są nieporównywalnie większe niż wysiłek w to włożony.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *