Krzemionki i Pałac Wielopolskich w Częstocicach w remoncie

Pomyślnie przebiega realizacja zadania polegającego na poprawie infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Inwestycja ma dostosować oba oddziały muzeum do wymogów nowoczesności oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To szczególnie ważne w kontekście wpisania Krzemionek na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Cieszę się, że realizacja tej inwestycji idzie w dobrym kierunku. Chcemy, aby zarówno Krzemionki jak i Pałac Wielopolskich były obiektami na miarę XXI wieku, a ich infrastruktura była przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami– mówi starosta Marzena Dębniak.

Krzemionki w budowie

W Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki podjęte prace dotyczą części związanej z podziemną trasą turystyczną oraz obiektów, które stanowią jej naziemne elementy. W pawilonach wystawienniczych wymieniane są instalacje elektryczne i alarmowe. Ponadto montowany jest monitoring wizyjny. Na nowo ustawiono również kładkę, która pozwala podziwiać neolityczne pole górnicze. Od zera budowany jest tzw. Domek Archeologa. Będzie ona stanowił doskonałą bazę edukacyjną dla dzieci i młodzieży odwiedzających neolityczne kopalnie krzemienia. Dużo dzieje się również pod ziemią. Wydrążono już specjalny chodnik turystyczny, dostosowany swoimi wymiarami do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na ich potrzeby powstanie ponadto specjalna winda. Do tego w podziemnej trasie turystycznej wymieniana jest instalacja elektryczna. Ostatni obiekt na trasie turystycznej, czyli pawilon Stefan, zyska nowe pokrycie dachowe oraz ściany, ze względu na dotychczasowy zły stan techniczny.

Pałac odzyska dawny blask

W Pałacu Wielopolskich prace trwają od jesieni 2019 roku. Przeprowadzane są one w sposób kompleksowy i dotyczą kilka aspektów naraz. Remontem objęto dach, instalacje wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz prowadzona jest renowacja ścian zewnętrznych. Nową jakość odzyskują również schody prowadzące do wejścia do budynku. Wewnątrz trwa renowacja podłóg drewnianych, wymieniana jest stolarka drzwiowa i okienna. Przebudowywane są niektóre ściany. Obiekt zostanie zaopatrzony również w nową instalację elektryczną i alarmową oraz wentylację mechaniczną. Prace porządkowe objęły również pałacowy park oraz znajdująca się tam małą architekturę. Dużą ciekawostką dla odwiedzających będzie tworzona zewnętrzna ekspozycja dymarek.

Prace mają zostać zakończone do 30 czerwca 2021 roku, natomiast 14 maja br. ma zostać rozstrzygnięty przetarg na wykonanie wystawy stałej muzeum.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *