Poradnia Psychologiczn-Pedagogiczna zamknięta, co dalej z orzeczeniami?

Od 16 marca br. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim w trosce o zdrowie dzieci i rodziców została zamknięta.
Z poradnią można kontaktować telefonicznie bądź mailowo.
-W związku z rozpowszechnianiem się koranowirusa SARS ?COV- 2 została ograniczona praca poradni wymagająca bezpośredniego kontaktu ? wyjaśnia dyrektor poradni, Elżbieta Helicka. Nie przeprowadzamy badań pedagogicznych, psychologicznych oraz logopedycznych. Badania takie wymagają zawsze bezpośredniego kontaktu z dzieckiem i rodzicem. Mogą trwać nawet do 5 godzin. Stąd wprowadzone środki ostrożności. Pierwsze rozporządzenie z 11 marca br. mówiło, że poradnie mogły jeszcze pracować. Mimo to, rodzice sami odwoływali już wtedy wizyty w poradni. Dla pracowników poradni marzec i kwiecień to czas wytężonej pracy. W tym czasie badana była rok rocznie dojrzałość szkolna. Poradnia orzekała czy dane dziecko może realizować obowiązek szkolny, czy musi zostać odroczone. Przeprowadzane było także orzekanie o kształceniu specjalnym. W obecnej sytuacji na wielu orzeczeniach będzie się kończył termin ważności.
-Pracownicy kontaktują się między sobą m.in. przez Skypa, praca zdalna jest dla nas dodatkowym utrudnieniem, ponieważ z poradni nie możemy wynieść żadnych dokumentów – mówi E. Helicka. Poradnia znajduje się w budynku internatu, który w przypadku braku miejsc w bursie szkolnej również został przeznaczony na kwarantannę. W naszym budynku jest tylko jedna klatka schodowa. Gdyby budynek został zamknięty pod potrzeby kwarantanny, zostaniemy pozbawieni zupełnego dostępu do dokumentów. Jestem w dużym dyskomforcie, że może się tak zdarzyć.
Jak podkreśla dyrektor poradni E. Helicka, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia badań, Związek Zawodowy ?Rady Poradnictwa? skierował wniosek do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego w sprawie przedłużenia aktualnie obowiązujących orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz terminowych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na kolejny rok szkolny. Póki co, taka decyzja jeszcze nie zapadła.
W obecnej sytuacji z poradnią można kontaktować się telefonicznie 41 266 -59 -44 bądź mailowo sekretariat@pp-p.ostrowiec.pl. W zakresie pomocy psychologicznej dodatkowo został uruchomiony numer tel. 730 744 244 dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego, którzy w wyniku istniejącej sytuacji epidemiologicznej potrzebują wsparcia psychologicznego. Z poradnią pod wskazanym numerem można się kontaktować od poniedziałku do piątku w godz. 8 -18.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *