Dla ochrony życia i zdrowia. Nowoczesny ambulans dla ostrowieckich ratowników medycznych

Osiem nowoczesnych ambulansów trafi do zespołów ratownictwa medycznego w regionie świętokrzyskim. W bazie Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego wojewoda Zbigniew Koniusz przekazał sprzęt zakupiony przy wsparciu ze środków rządowych.
Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na zakup każdej karetki po 400 tysięcy złotych: w sumie Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego pozyskało dodatkowo 3 miliony 200 tysięcy złotych z budżetu państwa. Pozwoli to w znaczący sposób podwyższyć standard taboru samochodowego wykorzystywanego przez zespoły ratownictwa medycznego, co w dużym stopniu usprawni dojazd do osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Nowoczesny sprzęt będzie również wykorzystywany w walce z epidemią koronawirusa.
Pojazdy wraz z wyposażeniem służyć będą zespołom ratownictwa medycznego w Łoniowie, Jędrzejowie, Chęcinach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pacanowie, Kazimierzy Wielkiej, Włoszczowie oraz Opatowie.

? Te ambulanse są fragmentem większej części układanki, której celem jest ochrona życia i zdrowia naszych obywateli. Skupiamy się na potrzebach zdrowotnych społeczeństwa. Myślę, że to nie są ostatnie karetki, jakie w tym roku trafią do Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego ? mówi wojewoda, Zbigniew Koniusz.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *