Uciążliwe gołębie sąsiedztwo

Podczas szalejącej pandemii koronawirusa gołębie mają się dobrze, jak również miłośnicy dokarmiania tych ptaków, co przy obecnej aurze jest zupełnie niepotrzebne.
Jednak tym razem zwrócił się do nas mieszkaniec domu na osiedlu zabudowy jednorodzinnej.
-Z poświęceniem budowałem ten dom, aby móc odpocząć i korzystać z działki w ciepłe dni. Tymczasem mój sąsiad hoduje gołębie. Jest to duża hodowla, tzw. ?dachowców?. Są one wszędzie i zostawiają brud na moim podwórzu, parapetach, oknach i elewacji mojego domu. Byłem zmuszony zamurować duże okno na strychu, gdyż gołębie siadały tam na parapecie, pozostawiając odchody. Sąsiad trzyma je na poddaszu garażu i dobudówki. Warunki, w których sąsiad trzyma te ptaki, zostawiają wiele do życzenia. Są straszne. Jest tam siedlisko odchodów, a co za tym idzie mnóstwo bakterii i ryzyko epidemii. Odchody gołębi mam wszędzie. Cierpię na tym ja i moja rodzina. Wielokrotnie zwracałem uwagę sąsiadowi, ale on śmieje mi się w twarz. Zgłaszałem sprawę do różnych instytucji, ale nic z tego. Nie ma przepisów, które zakazywałyby hodowania ptaków. W wydawałoby się cywilizowanym kraju, człowiek jest traktowany jak idiota. Nie mam nic przeciwko hodowaniu zwierząt, jednak ich właściciele powinni przestrzegać pewnych zasad i nie utrudniać życia innym – mówi czytelnik.
Mieszkaniec zwrócił się do Urzędu Miasta, sanepidu i Straży Miejskiej, jednak w żaden sposób nie można nakłonić sąsiada do zamknięcia hodowli. My także zwróciliśmy się do ostrowieckiego Sanepidu.
?Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, co określa art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ?czytamy w nadesłanym do nas piśmie. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku.
Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy nadzór nad realizacją obowiązków określonych ustawą sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Szczegółowe zasady w zakresie utrzymania czystości i porządku zawarte są w ?Regulaminie utrzymania czystości i porządku…? uchwalonym przez Radę Gminy.
Regulamin będący aktem prawa miejscowego nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązki i ograniczenia wynikające z konieczności zachowania czystości i porządku. Nadzór nad realizacją tych obowiązków sprawuje prezydent miasta, zaś przestrzeganie obowiązków określonych w Regulaminie kontroluje Straż Miejska. W myśl art. 22 ust. 1 Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno -sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami; zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości, usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim jako organ doradczy działając w oparciu o Ustawę z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej może jedynie uczestniczyć we wspólnej wizji zorganizowanej przez odpowiednie organy w celu potwierdzenia uciążliwości związanych z hodowlą gołębi?. We wspomnianym wyżej Regulaminie jest zapis, że ?Utrzymującym zwierzęta gospodarskie zgodnie z przepisami art 39 ust. 2 zakazuje się utrzymywania ich: wewnątrz mieszkań i pomieszczeń, na strychach, garażach, w piwnicach, na balkonach?.
Problem jednak w tym, że gołębie nie są zwierzętami gospodarskimi. I tak naprawdę żaden przepis prawa nie zabrania trzymania ptaków. Co jednak nie zwalnia właściciela z obowiązku zapewnienia im właściwych warunków i ponoszenia konsekwencji związanych z zakłócaniem współżycia sąsiedzkiego. Jednak organem właściwym do rozstrzygnięcia tego gołębiego sporu jest sąd.
Trochę szkoda, że ludzie zamiast czerpać z piękna świata, utrudniają sobie życie…

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *