Dariusz Wierzbiński, Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców: -Firmy zaczynają liczyć i ciąć koszty

W marcu 2020 roku Dariusz Wierzbiński został Starszym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zastąpił na tym stanowisku Marcina Jabłońskiego, który sprawował tę funkcję przez dwie kadencje i tym razem nie kandydował w wyborach.
W skład nowego zarządu Cechu weszli: Marcin Jabłoński, Marek Giemza i Andrzej Pietrzykowski – podstarsi oraz Grażyna Renduda, Jolanta Śliwka, Rafał Zaręba, Krzysztof Majewski i Piotr Borek.
-Jestem optymistą i wierzę, że zarówno ostrowieccy przedsiębiorcy, jak ale i wszyscy ostrowczanie, wspólnie pokonamy obecne trudności związane z pandemią koronawirusa, a nasz Ostrowiec będzie się nadal rozwijał ? mówi Starszy Cechu, Dariusz Wierzbiński.
Dariusz Wierzbiński to znany ostrowiecki przedsiębiorca, a także radny powiatowy. Jako Starszy Cechu znalazł się w galerii tak znakomitych ostrowczan, rzemieślników i przedsiębiorców, jak Jerzy Białas, czy Marian Kuzka, którzy to bardzo mocno wspierali go swą wiedzą i doświadczeniem na początku jego drogi w ostrowieckim Cechu.
Ostrowieckie rzemiosło jest w dobrej kondycji, o czym najlepiej świadczy liczba jego członków. Ostrowiecki Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców liczy obecnie ponad 170 członków. Co ważne, rzemieślnicy i przedsiębiorcy, skupieni w ostrowieckim Cechu, zatrudniają łącznie ponad 4.000 pracowników.
-Pod moim kierownictwem Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim na pewno będzie kontynuował działania, które rozpoczął poprzedni zarząd ?mówi Dariusz Wierzbiński. Moim celem będzie zaangażowanie do współpracy w naszej organizacji jak największej liczby przedsiębiorców, w tym także młodych, którzy mają wiele do zyskania. Myślę, że również wiele mogą się nauczyć od bardziej doświadczonych kolegów.
Po objęciu zaszczytnej funkcji, Starszy Cechu zapowiedział rozszerzanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi w zakresie kształcenia zawodowego i odbywania praktyk w lokalnych zakładach pracy. W tej kwestii większy nacisk ma być położony na kontakt nie tylko ze szkołami i uczniami, ale i z ich rodzicami. To oni bowiem odgrywają ogromną rolę podczas podejmowania życiowych decyzji przez młodych ludzi.
W związku w wprowadzonym 20 marca 2020 r. stanem pandemii koronawirusa Starszy Cechu, Dariusz Wierzbiński, zwrócił się do włodarzy wszystkich gmin powiatu ostrowieckiego o umorzenie podatków od nieruchomości i transportu za drugi kwartał tego roku oraz opłaty za czynsz w przypadku najmu lub dzierżawy lokali, będących w zasobach tychże gmin.
-Odzew był w sumie pozytywny ? mówi Starszy Cechu, Dariusz Wierzbiński. Mam tu na myśli fakt zwolnienia z podatku od nieruchomości firm zatrudniających poniżej 9 osób, czyli tzw. mikroprzedsiębiorców. A ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia, prosiłem także o to, aby podobne wsparcie objęło średnie i duże firmy. Oczywiście przed podjęciem tak ważnych decyzji należy rozważyć ich wpływ na stan budżetów lokalnych. Nierozważne zmniejszenie wpływów do budżetów gminnych mogłoby zachwiać płynnością finansową samorządów.
Dariusz Wierzbiński od 22 lat prowadzi swą działalność gospodarczą.
-Widzę, że niektóre firmy zaczynają liczyć i ciąć koszty, a nawet dają wypowiedzenia swoim pracownikom ? mówi Starszy Cechu. Przez to, co robię, mam stały kontakt z blisko dwustoma firmami na terenie naszego regionu. A jeśli nie ma jeszcze redukcji zatrudnienia, to – w trosce o bezpieczeństwo pracowników ? u niektórych następują zmiany w systemie funkcjonowania zakładów pracy. Niestety odbija się to na wielkości produkcji.
Starszy Cechu uważa, że nasze państwo w zbyt małym stopniu pomaga przedsiębiorcom i mieszkańcom. Wybory powinny być na drugim miejscu, a na pierwszym ludzie i gospodarka, bo bez niej nie będziemy mogli funkcjonować na dłuższą metę. Jeśli ludzie utracą pracę, to stanie się to problemem całego państwa, a nie tylko tych osób. Wiele zawdzięczam także jako przedsiębiorca żonie Joannie, która zawsze mnie wspiera w trudnych decyzjach i momentach. Do niedawna była HR dyrektorem w jednym z banków, a obecnie pracuje w MOPS-ie.
Starszy Cechu ma zawsze otwarte drzwi w gabinecie prezydenta, Jarosława Górczyńskiego.
-Tak było nawet wtedy, gdy jeszcze nie byłem radnym czy Starszym Cechu -mówi Dariusz Wierzbiński. -Chcę podziękować Panu Prezydentowi za utrzymanie przez miasto stawek podatków od nieruchomości. Jako przedsiębiorca i jako człowiek wiele zawdzięczam żonie Joannie, która zawsze mnie wspiera w trudnych momentach i decyzjach.
Starszy Cechu dodaje, że na chwilę obecną przedsiębiorcy mile go zaskakują swoim zaangażowaniem w podtrzymywaniu działalności szpitala.
-Jest niemały odzew na nasze apele, a przecież o to tu chodzi -dodaje.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *