Po ulgach i zwolnieniach będzie przetargowa inwazja

Wielomilionowe wsparcie dla dziesiątek tysięcy mieszkańców i setek podmiotów gwarantuje zaproponowany przez ostrowiecki samorząd pogram ?Bezpiecznik Ostrowca Świętokrzyskiego?.
Wiadomo już ile kosztować będą niektóre z jego komponentów. Na tym nie koniec pomocowych działań, jaki planuje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski. W Urzędzie Miasta przygotowywanych jest kilkanaście przetargów na inwestycje samorządowe, których skala zamknie się kwotami liczonymi w dziesiątkach milionów.
800 tys. złotych na ulgi z wynajmu
Wiadomo, że kwotą blisko 800 tys. złotych zamkną się ulgi z wynajmu w gminnych spółkach, jednostkach budżetowych oraz placówkach oświatowych.
Najwięcej z tej liczby, bo blisko 300 tys. złotych mogą zaoszczędzić podmioty handlujące na Targowiskach Miejskich. Bonifikata odnosi się bowiem do ok. 350 fi rm handlowych, mających zawarte umowy najmu i miesięcznie stanowi to ponad 80 000 zł netto i 98 400 zł brutto.
Przypomnijmy, że w przypadku, gdy najemca miejsc do prowadzenia handlu lub usług nie zalega z należnościami z tytułu czynszu najmu wobec Zakładu Budżetowego ?Targowiska Miejskie?, korzysta on z bonifikaty w obowiązującym go miesięcznym czynszu najmu, w okresie od 1.04.2020 r. do 30.06.2020 r. w takiej wysokości, aby po zastosowaniu bonifi katy miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 wynosiła 1 zł.?
Drugą co do wartości kwotę pomocy stanowią ulgi w stawkach czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski , których zarządcą jest Zakład Usług Miejskich Od początku obowiązywania zarządzenia specjalna stawka w wysokości 1 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej została zastosowana w stosunku do 55 najemców lokali. Mowa więc o kwocie pomocy 44.287,92 zł netto miesięcznie (54.474,14 zł brutto) ? czyli 132 863, 76 zł netto i 163 422, 42 zł brutto w całym okresie do dnia 30.06.2020 Z kolei kwotę ponad 100 tys. złotych wyniosą ulgi w czynszu stosowane przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dla najemców obiektów Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul Sandomierskiej 26A. Blisko 2 mln. na wodę Ostrowiec Świętokrzyski w ramach pomocowego programu zdecydował się na wyjątkową pomoc dla wszystkich mieszkańców miasta, na mocy której w II kwartale tego roku zapłacimy 1 zł za metr sześcienny zużytej wody.
Na ten cel ostrowiecki samorząd zarezerwował kwotę 1.9 mln zł. Taki rodzaj pomocy skierowany nie tylko dal firm, ale i odbiorców indywidualnych jest ewenementem w skali kraju. Rozwiązanie to wzorując się na naszym mieście wprowadzają również inne samorządy.
Ustalenie przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dopłat do ceny za wodę stanowi istotną pomoc dla mieszkańców oraz wszystkich podmiotów działających na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w tym trudnym okresie spowodowanym epidemią koronawirusa.
Ile pochłoną zwolnienia z podatków?
Niewykluczone, że równie wysokie kwoty wygenerują ulgi z podatków od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców. Decyzje nie zostały jeszcze wydane w tej sprawie ? trwa bowiem przyjmowanie, uzupełnianie i ocena wniosków. Przypomnijmy, że jedna z podjętych przez Radę Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwał zwalnia mikroprzedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Owe zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca 2020 r. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa, wraz z korektą informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości ?Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?.
Przed nami przetargowa inwazja
Na tym nie koniec pomocy, bowiem już wkrótce Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosi cały pakiet kilkunastu przetargów na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Można spodziewać się, że znajdą się tam zarówno duże zadania tj. zapowiadane: przebudowa i termomodernizacja kina ?Etiuda?, czy budowa drogi gminnej łączącej ulice Furmańską z ulicą Chrzanowskimi wraz z drogami bocznymi, ale także mniejsze jak np. remont elewacji Przedszkola Publicznego Nr 19.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *