Powiat pokrył dług szpitala

Na sesji Rady Powiatu, radni jednogłośnie przyjęli uchwalę w sprawie pokrycia straty szpitala, przekazując kolejne tym razem 5,8 mln zł.
Znaczną część obrad stanowiła także informacja na temat sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, przedstawiona przez dyrektora ds. medycznych, dr n med. Adama Karolika.
Jak zaznaczył dyrektor A. Karolik, pomimo szalejącej pandemii koronawirusa szpital nadal jest bezpiecznym miejscem dla pacjentów, gdzie do tej pory nie było ogniska zakażenia, poza pojedynczymi przypadkami z zewnątrz. Skutkowało to kwarantanną kilku oddziałów, będącą efektem ostrożności i restrykcyjnego stosowania wszystkich procedur i obostrzeń. Dzięki działaniom podejmowanym przez dyrekcję i personel szpitala, udaje się nadal chronić lecznicę, pomimo wzrostu zakażeń w naszym regionie.
Ostrowiecki szpital jest tak że priorytetem w działaniach obecnego zarządu powiatu, który ogromnym wysiłkiem pokrywa długi powstałe w minionej kadencji, które za 2018 r. sięgnęły 16,5 mln zł. Jak mówiła starosta Marzena Dębniak, do tej pory zarząd powiatu przekazał 8 mln zł na pokrycie strat. Na sesji podjęto uchwałę przekazującą kolejne 5,8 mln zł i są to środki przekazane na zaległe zobowiązania, a nie na bieżącą działalność szpitala. Jak wielokrotnie podkreślała M. Dębniak, wygospodarowanie środków na pokrycie długu za 2018 r., to efekt podjętych szerokich działań oszczędnościowych, niestety kosztem innych zadań i inwestycji, które za te pieniądze mógłby zrealizować powiat. Starosta przypomniała także zainwestowane w szpital kolejne miliony, w tym na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wyposażenie na inwestora zastępczego, zabezpieczenie środków własnych, doposażenie oddziałów przez zakup sprzętu oraz remont Oddziału Pulmonologii. M. Dębniak podkreśliła również, że dzięki podejmowanym działaniom przez dyrekcję szpitala, zwiększony został kontrakt o ponad 4 miliony złotych. W poprzednich latach szpital ostrowiecki miał mniejszy kontrakt o kilka milionów niż sąsiednie szpitale.
Jak podkreśliła starosta M. Dębniak, przyjęty jesienią 2019 r. program naprawczy, po realnym zagrożeniu funkcjonowania lecznicy, stał się bodźcem mobilizującym dla wielu oddziałów i ujawniającym ich potencjał. Dzięki czemu, na obecną chwilę żaden z oddziałów nie zostaje zamknięty. Każdy dostał swoją szansę i wszystko wskazuje na to, że właściwie ją wykorzystał. Dotyczy to również Oddziału Otolaryngologii, gdzie dzięki staraniom dyrekcji udało się podjąć współpracę z anestezjologiem dziecięcym, co umożliwia wznowienie po czasie pandemii, przerwanych w 2018 roku, wysoko punktowanych zabiegów operacyjnych.
Miłym akcentem podczas obrad były podziękowania, które starosta M. Dębniak skierowała do dyrekcji szpitala i jego personelu za pracę, szczególnie w tym trudnym czasie, przekazując na ręce dr A. Karolika plakat wykonany przez dzieci z Przedszkola Nr 15.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *