Matura tuż, tuż…

Kasztany już dawno zakwitły i maturzyści z drżeniem serca oczekiwali na decyzję ministerstwa edukacji dotyczące terminu przeprowadzenia matur.
Dziś już wiadomo, że egzaminy dojrzałości ruszają od 8 czerwca br. Wtedy też maturzyści przystąpią do egzaminów pisemnych z języka polskiego, nazajutrz ? 9 czerwca będzie matematyka, a od 10 czerwca języki obce zgodnie z harmonogramem maturalnym.
W tym roku do matury przystąpi ponad 700 uczniów oraz kilkadziesiąt osób, które zadeklarowały chęć poprawienia wyniku egzaminu dojrzałości z ubiegłego roku. Tegorocznym egzaminom będą towarzyszyć restrykcje z uwagi na pandemię koronawirusa. Jak zapewnia Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji, zdrowia i spraw społecznych starostwa powiatowego, wszystkie szkoły są przygotowane do przeprowadzenia egzaminów maturalnych.
-Wśród obostrzeń będzie zachowana odległość minimum 1,5 metra od osoby. Będą obowiązywały maseczki przy wejściu na egzamin, przy czym po zajęciu miejsca, będzie można je zdjąć. Sale będą dezynfekowane przed i po egzaminie. W mniejszych salach komisja będzie mogła liczyć 2 osoby, a nie jak do tej pory minimum 3 nauczycieli. Uczniowie będą poddawani dezynfekcji rąk oraz pomiarowi temperatury. W celu większego bezpieczeństwa, będą przygotowane także tzw. klasy -izolatoria, po to, aby uczniowie, u których może zdarzyć się podwyższona temperatura, nie byli odsyłani, a mogli przystąpić do egzaminu -wyjaśnia naczelnik Mariusz Łata.
W tym roku zrezygnowano z egzaminów ustnych. Czas trwania egzaminów nie uległ zmianie. Osoby, które w styczniu br. deklarowały konieczność wydłużenia czasu trwania egzaminu, z przyczyn zdrowotnych, będą mogły z tej formy skorzystać. Dla uczniów, którzy nie będą mogli złożyć egzaminu w pierwszym terminie, z przyczyn zdrowotnych lub z powodu kwarantanny ? będzie ustalony termin dodatkowy.
W sierpniu będą także znane terminy egzaminów poprawkowych. Pandemia opóźniła także czas rekrutacji do szkół średnich. W tym roku nabór rusza 15 czerwca br. Swoje oferty szkoły prezentują na stronach internetowych i społecznościowych. Placówki oferują nowe, ciekawe kierunki. Oferty szkół będą także dostępne na łamach ?Gazety Ostrowieckiej?.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *