Jesteśmy z Agencji (zdjęcia)

Tegoroczny maj to miesiąc wyjątkowy. Kontrastowy – piękno wiosennej przyrody obsypanej soczystymi barwami z jednej strony, z drugiej pandemia, która niemal zatrzymała świat w jej biegu.          W takim dziwnym splocie okoliczności Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. świętuje swoje 20-lecie. ?Spółka mała, trudna, ale mająca świetne przedsięwzięcia na swoim koncie ? mówi Agnieszka Rogalińska,  prezes ARL.  Pod opieką mamy ponad 100 podmiotów gospodarczych, ponad 20 organizacji pozarządowych, świetne relacje  z młodzieżą i wyjątkowe pomysły, które realizujemy z dziećmi ucząc je przedsiębiorczości i wdrażając pozytywne, zdrowe relacje. Ale pochwalimy się po kolei?

Obecna sytuacja nie służy uroczystościom czy jubileuszowym spotkaniom. Ale warto podsumować ten okres, który dla Spółki był czasem wytężonej pracy. Powołana do życia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski rozpoczęła swoją działalność 23 maja 2000 roku. A był to czas niełatwy. Przemiany  z przełomu lat 80- tych i 90 tych właśnie wtedy odciskały swoje piętno na społeczności miasta. Ostrowiecka huta, która przez lata była motorem napędowym jego rozwoju sama przeżywała olbrzymie problemy, rosła liczba osób bezrobotnych. Niegdyś prężnemu ośrodkowi przemysłowemu groziła zapaść i degradacja ekonomiczna i społeczna. Miejscowi przedsiębiorcy nie byli w stanie zagospodarować tak dużej liczby osób w wieku produkcyjnym, a samych firm, które osiągały stabilizację w silną pozycję na rynku było niewiele.

I tu pojawiło się wyzwanie dla Agencji Rozwoju Lokalnego! Zadania postawione przez Gminę Ostrowiec Św. przed Spółką to przede wszystkim aktywizowanie osób bezrobotnych, promocja przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie środków z funduszy europejskich – najpierw z programu PHARE, a później w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programów regionalnych. 

W krótkim czasie Spółka stała się jednym ze świętokrzyskich liderów w ich absorpcji, a z kilkudziesięciu do tej pory zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE skorzystało – w postaci szkoleń oraz  staży kilkanaście tysięcy osób. Przy ich realizacji nawiązaliśmy dobre kontakty zarówno z lokalnymi przedsiębiorcami, jak również z gminami Kunów, Bodzechów, Lipnik, Mirzec, Klimontów itd. jako partnerami. Wieloletnie doświadczenie Agencji Rozwoju Lokalnego w zakresie pozyskiwania i wydatkowania funduszy europejskich zostało docenione. W czerwcu 2018 r. na uroczystej gali EuroBENEFIS w Kielcach wręczone zostały statuetki dla tych firm i samorządów, które, korzystając z dotacji unijnych, przyczyniły się do rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Wspieranie przedsiębiorczości nadal jest flagowym zadaniem realizowanym przez Agencję Rozwoju Lokalnego. I to robimy! W siedzibie firmy przy ul. Sandomierskiej 26 a, gdzie od 2007 roku ARL zarządza Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej – kompleksem mającym stymulować rozwój przedsiębiorczości i wspierać lokalne firmy – szczególnie nowo tworzone, telefon wciąż dzwoni. ARL oferuje wsparcie informacyjne dotyczące, m.in. zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania środków na start, rozwoju firmy, różnych dostępnych form pomocy. Konsultowane są wnioski osób ubiegających się o bezzwrotne dotacje, pożyczki na uruchomienie biznesu oraz przedsiębiorców, którzy chcą aplikować o środki na rozwój istniejących działalności.  Pod  skrzydłami Inkubatora Przedsiębiorczości rozwijają się młode biznesy korzystając z lokali biurowych i  hal produkcyjnych na preferencyjnych warunkach. Do dyspozycji przedsiębiorców jest również Centrum Biurowo – Konferencyjne ze swoimi pomieszczeniami biurowymi i salami szkoleniowymi. Idąc z duchem czasu i potrzeb rozpoczęliśmy produkcję i publikowanie filmów tematycznych w przestrzeni internetu (strona ARL, funpage, YouTube). To co jednak najistotniejsze dla nas, to praca u podstaw, czyli krzewienie postaw przedsiębiorczych u młodych ludzi. Poprzez udział w zajęciach warsztatowych, uczniowie szkół podstawowych zdobywają bazową wiedzę dotyczącą zakładania i prowadzenia firmy, uczą się współpracy, pracy w grupie, zdrowej rywalizacji.  Te zajęcia świetnie przyjęła młodzież. Cenią naukę poprzez mądrą, ciekawą formę, co ważne nie nudną i to ARL właśnie daje. Ważne z lokalnego punktu widzenia jest zaszczepienie w uczniach myśli, że Ostrowiec Świętokrzyski jest odpowiednim miejscem na własny biznes, na pozostanie w mieście i dobre miejsce do mieszkania.

ARL również inicjuje przedsięwzięcia biznesowe. Do takich zaliczyć należy Ośrodek Profesjonalizacji Kadr ?INNOVASPAL? czy Bar Mleczny ?Czwórka?. Powstały one jako odpowiedź na zapotrzebowanie na lokalnym rynku. Warto zauważyć, ze działalność choćby tych dwóch firm przyczyniła się do powstania i rozwoju podobnych przedsięwzięć na terenie naszego miasta, które pomyślnie kontynuują i rozwijają pierwotne koncepcje. Efektem przedsiębiorczych działań było powstanie Świętokrzyskiej Izby Gospodarczej. Nawiązaliśmy też dobrą współpracę z CECHem Rzemieślników i Przedsiębiorców. 

Podjęliśmy się zadania promowania zdrowego, wolnego od nałogów i uzależnień stylu życia. Punkt konsultacyjny prowadzony na zlecenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski od 2015 roku stał się miejscem, gdzie osoby uzależnione lub członkowie ich rodzin mogą uzyskać podstawową pomoc i doradztwo w zakresie radzenia sobie z nałogami oraz ich negatywnymi skutkami, ale też z trudnymi sytuacjami życiowymi i problemami w relacjach społecznych.

Jednym z istotnych elementów funkcjonowania Punktu są jedyne w swoim rodzaju Saloniki dyskusyjne, które przebiegają pod znanym już w Ostrowcu hasłem ?Nie dla nałogów ? Tak dla pasji?.. Są one okazją do promowania zainteresowań jako czynnika chroniącego przed uzależnieniem. W organizowanych przez Agencję spotkaniach bierze udział ponad 100 młodych ludzi. Mają oni okazję spotkać się z pasjonatami, którzy często ze swojego hobby uczynili sposób na życie i karierę i osiągnęli sukcesy. Często są to ich rówieśnicy, którzy chcą pochwalić się swoimi osiągnięciami na niwie sportowej, muzycznej lub plastycznej. I to co szkoły uwielbiają współpracując z nami  – organizujemy konkursy, których efektem są filmy o tematyce profilaktycznej albo pomysły na ciekawe biznesplany.

I  kolejna nasza prospołeczna rola  – prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej. Placówka funkcjonuje w ramach Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych. Stanowi ona swoisty inkubator organizacji pozarządowych, w którym mogą one mieć zarówno swoje siedziby, jak i miejsce do organizowania spotkań oraz prowadzenia działań na rzecz lokalnej społeczności. W CAO odbywają się szkolenia, konferencje i spotkania z zakresu ekonomii społecznej, integracji i aktywizacji środowisk lokalnych oraz promocji aktywności społecznej. W budynku gościliśmy m. in. Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawicieli władz samorządowych, wojewódzkich. Aktywnie wspieramy ostrowiecką politykę senioralną, współpracując z Uniwersytetem III Wieku oraz z klubami seniora ? Osiedlowy Klub Aktywnego Seniora to nasze dziecko.  

?Tacy jesteśmy ? taka jest Agencja. Wszystko to nie byłoby możliwe bez potencjału, jakim jest zespół Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  ? podkreśla Agnieszka Rogalińska , prezes ARL. – Tym, którzy ją tworzyli, tworzą, ale też wspierają ? dziękujemy. Dziękujemy również głównemu udziałowcowi Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, Prezydentowi Miasta Jarosławowi Górczyńskiemu oraz Radzie Nadzorczej?.  

To tylko najistotniejsze z podejmowanych przez nas działań. Staramy się poprzez nie realizować i wdrażać gminne programy i strategie, ale też podejmujemy inicjatywy, które stanowią reakcję na zapotrzebowanie społeczne albo na pojawiające się problemy.

?W planach mamy wiele kolejnych inicjatyw i pomysłów m. in.: powstanie Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży, które powinno stać się placówką młodych i dla młodzieży ? zaznacza Agnieszka Rogalińska – To młodzi muszą na nowo stać się sercem miasta. Chcemy rozwijać współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, ale też z placówkami edukacyjnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi. Zamierzamy nadal wspierać ostrowiecką przedsiębiorczość, a także promować świadomość i odpowiedzialność obywatelską. Bo przecież to jest szeroko pojęty rozwój lokalny. Przed Agencją Rozwoju Lokalnego jeszcze wiele pracy, ale jesteśmy przekonani – że te 20 lat wykorzystaliśmy efektywnie, z korzyścią dla mieszkańców i samego miasta – kierując się maksymą Abrahama Lincolna: ?To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne.?

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *