„Czternastka” odczarowuje matematykę

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje program, którego celem jest wzmocnienie roli matematyki i logiki w życiu uczniów.
– Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat – uważa propagator przedsięwzięcia, prezydent Jarosław Górczyński. Te słowa Galileusza są wciąż aktualne. Trudno jest w życiu osiągnąć sukces bez
umiejętności logicznego myślenia i posługiwania się liczbami. Chciałbym, aby ta świadomość była w uczniach na każdym etapie edukacji. Udało się nam wzmocnić w naszych szkołach rolę języków obcych i widać to w liczbach zdawanych egzaminów na certyfikaty językowe. Teraz czas na królową nauk.
– Mamy świadomość, że nasza edukacja matematyczna musi pokonać długą i niełatwą drogę – mówi Katarzyna Goworek, dyrektor PSP Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przede wszystkim musi się zmienić podejście do nauczania matematyki. Należy cały czas łączyć wiedzę z praktyką. By można było pogodzić realizację podstawy programowej z naszym zamierzeniem, już w tym roku otrzymaliśmy zgodę, by we wszystkich ostrowieckich podstawówkach organizować dodatkowe lekcje matematyczno -logiczne, a w przyszłym roku szkolnym w każdej klasie siódmej będzie dodatkowa godzina z puli organu prowadzącego, czyli Gminy Ostrowiec Św. Nie mogą to być jednak zwyczajne lekcje, na których często uczniowie stosują zasadę ZZZ (zaryć, zliczyć, zapomnieć). Najważniejszą rzeczą w edukacji jest motywacja, dlatego też proponujemy uczniom szereg różnorodnych konkursów matematyczno-logicznych, by ich zachęcić do pracy i cały czas uświadamiać celowość nauki, związek matematyki z otaczającym światem. Część tych konkursów już się odbyła, inne miały być na wiosnę z wielkim podsumowaniem w maju. Niestety, sytuacja zdalnego nauczania nie pozwoliła nam dokończyć niektórych działań, ale jesteśmy przekonani, że będziemy je kontynuować w przyszłym roku i w latach następnych, bo to ?odczarowanie matematyki? to długi proces i na efekty podejmowanych działań trzeba będzie poczekać.
Do najciekawszych konkursów, które udało się zrealizować, uczniowie zaliczyli: Miejskie obchody Dnia Tabliczki Mnożenia zorganizowane jako gra terenowa w ośrodku Gutwin, Miejski konkurs bankowy dla klas 1 -8 PSP, Miejski fotokonkurs:? Matematyczny Ostrowiec?, Utworzenie QR-kodów ? odczytywanie powiedzeń, anegdot, ciekawostek związanych z matematyką, konkursy plastyczno ? artystyczne np. wykonanie choinki matematycznej, tworzenie wierszy czy pieczenie ciasteczek. Koordynatorem tych wszystkich aktywności matematycznych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14, ale działania matematyczno -logiczne podejmowane były we wszystkich ostrowieckich podstawówkach.
Dodatkowo w PSP 14 we współpracy z WSBiP w? Ostrowcu Św. Uniwersytet dziecięcy. Realizowany był projekt w klasach 5 i 6 – I edycja ?Matematyka w przyrodzie? II edycja ?Ekonomia?, organizowane lekcje otwarte interdyscyplinarne np. j. polski plus matematyka, czy też projekt ?Matematyka w historii?, a także lekcje o oszczędzaniu ?Co wiemy o pieniądzach, zabezpieczenia pieniędzy?.
Jak zapowiada dyrekcja ?czternastki?, w kolejnych latach na zajęciach matematyczno- logicznych będzie kontynuować rozpoczętą tematykę: ?Planowanie finansowe, własny budżet?, ?Prawa konsumenta związane z usługami finansowymi?, ?Kredyty, raty i ubezpieczenia – jak nie popaść w długi?? ?Znikające pieniądze. Motywacje i emocje w marketingu?.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *