Sprzedano 7 hektarów po Cukrowni Częstocice. Co tam powstanie?

Blisko siedmiohektarowy obszar, który należał niegdyś do Cukrowni Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim, znalazł nowego nabywcę.
Po tym, jak udało nam się do niego dotrzeć zastrzegł, że w ciągu dwóch miesięcy poinformuje co ostatecznie tam się znajdzie.
– W dniu 18 czerwca br. KSC S.A. przeprowadziła aukcje na sprzedaż czterech nieruchomości w lokalizacji Ostrowiec Świętokrzyski/Częstocice – mówi Szymon Smajdor z Biura Marketingu Krajowej Spółki Cukrowej SA.
W wyniku przeprowadzonych aukcji wyłoniono nabywcę dwóch nieruchomości, tj.: działki o powierzchni 4,64 ha, oraz nieruchomości składającej się z dwóch działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 1,8679 ha.
Nabywca, do którego udało się nam dotrzeć poinformował, że jeszcze na tę chwilę nie może podać, jak zostanie ów teren zagospodarowany. Warto jednak wskazać, że kierowane przez niego podmioty do tej pory z jednej strony zajmują się transportem kruszyw pod prace drogowe, zaś z drugiej inwestycjami deweloperskimi. A więc, czy ów teren zostanie placem dla magazynowania piasku, lub kruszywa, czy placem budowy nowego osiedla? Pytanie zostanie jeszcze przez jakiś czas bez odpowiedzi, choć chociażby z uwagi na uwarunkowania planu zagospodarowania przestrzennego bliżej do realizacji pierwszego scenariusza.
Przypomnijmy, że do tej pory dwukrotnie było blisko sprzedaży byłego terenu cukrowni w Częstocicach i w obu przypadkach stanowcze ?nie? powiedziała lokalna społeczność. Za pierwszym razem koncern Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo chciał wybudować tu biogazownię rolniczą. Protesty okolicznych mieszkańców, obawiających się nieprzyjemnego fetoru wydobywającego się z ciężarówek dowożących gnojowicę do biogazowni, przekreśliły te plany. Pomimo zapewnienia ze strony inwestora, że substrat ? wykorzystywany do produkcji biogazu ? będzie pochodzenia tylko roślinnego, inwestycja dostała negatywną opinię administracyjną m.in. od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ostatecznie w maju 2013 r., PGNiG zlikwidowało powołaną przez siebie spółkę Biogazownia Ostrowiec po nieudanej inwestycji. Z kolei na początku 2016 r. kielecka firma wycofała swój wniosek, złożony na jesieni roku poprzedniego, chcąc zlokalizować w tym miejscu bliźniaczą, do już istniejącej nieopodal, linię do recyklingu odpadów plastikowych. Tutaj również pod naciskiem mieszkańców inwestor wycofał się z realizacji przedsięwzięcia.
Cukrownia była jednym z najstarszych zakładów przemysłowych powiatu ostrowieckiego, która ostatnią kampanię przeprowadziła w 2005 r. Stanowiąc część składową Krajowej Spółki Cukrowej z siedzibą w Toruniu, została przeznaczona do likwidacji. Firma zamierzała zburzyć część obiektów przemysłowych cukrowni, zaś teren podzielić na działki, w celu ich sprzedaży. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach nie zezwolił na wyburzenie niektórych obiektów, m.in. budynku dawnej paczkarni cukru, zbudowanego w 1889 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *