Eksperci od cyberbezpieczeństwa kształcić się będą w Ostrowcu! ?Chreptowicz? w gronie elitarnych szkół

LO Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim znalazło się w gronie elitarnych szkół uczestniczących w programie ?CYBER. MIL z KLASĄ?, przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
– Ostrowieckie liceum jako jedna z 16 szkół ponadpodstawowych w kraju i jedyne w regionie świętokrzyskim znalazło się w gronie placówek realizujących ów program. To nie było łatwe zadanie, aby spełnić wszelkie wymogi?
– Do programu ?Cyber.Mil z Klasą? zostały zakwalifikowane tylko te szkoły ponadpodstawowe, które spełniły wszystkie kryteria określone przez Ministra Obrony Narodowej – mówi dr Małgorzata Górecka- Smolińska, dyrektor LO Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim. W praktyce oznacza to, że liceum prowadzi działalność dydaktyczno- wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, współpracuje z jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni ? w przypadku LO Nr II jest to Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Dodatkowo, jesteśmy szkołą, która posiada klasy realizujące program z matematyki, fizyki i informatyki na poziomie rozszerzonym, natomiast średnia wyników z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym w ciągu ostatnich trzech lat przekroczyła wymagane 70%. Ponadto, przedstawiliśmy bardzo wysokie wyniki z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym, co pozwoliło nam na zdeklasowanie innych szkół z województwa świętokrzyskiego ubiegających o certyfikat kwalifikujący do udziału w programie. Co więcej, współpracujemy z uczelnią wyższą, mającą w ofercie edukacyjnej przedmioty z zakresu matematyki i informatyki.


– Kto będzie się mógł kształcić w klasach ?Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne?, a na jakie wsparcie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i partnerów może liczyć szkoła?
– We wrześniu 2021 roku zostanie uruchomiona klasa o profilu ?Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne? z maksymalną liczbą 15 uczniów. Kandydaci do tej klasy muszą wykazać się uzyskaniem w procesie rekrutacji minimum 150 punktów oraz oceny co najmniej dobrej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z matematyki, informatyki, fizyki oraz języka angielskiego. Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do klasy ?Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne? będą zdobywali wiedzę i umiejętności w obszarze współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w sferze cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, systemów bezpieczeństwa sieciowego oraz kryptografi cznych aspektów ochrony danych. Ponadto, uczniowie będą zdobywali wiedzę z zakresu zaawansowanej matematyki, informatyki i innych nauk wykorzystywanych w obszarze cyberbezpieczeństwa. Absolwenci klasy, jeśli wyrażą taką chęć, będą mogli kontynuować naukę w Wojskowej Akademii Technicznej, w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych  z zamiarem podjęcia pracy w resorcie obrony narodowej, będą mogli podjąć służbę wojskową lub zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w tym jednostkach podległych Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. ?Program Cyber.Mil z Klasą? jest w 80% dofinansowany ze środków resortu obrony narodowej, z kolei 20% kosztów związanych z realizacją zadania ponosi organ prowadzący. Dotacja MON i środki własne organu prowadzącego będą wykorzystane na wynagrodzenie nauczycieli uczących przedmiotów specjalistycznych oraz wyposażenie i funkcjonowanie pracowni informatycznej, w szczególności na zakup: sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych oraz mebli i wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych na pracownie informatyczne.
– Realizacja owego projektu to perspektywa przyszłego roku szkolnego, a jak wygląda oferta szkoły na nadchodzący rok szkolny, na co warto zwrócić szczególną uwagę?
– ?Program Cyber.Mil z Klasą? będzie realizowany w latach 2021 – 2024, z kolei obecnie żyjemy rekrutacją na nadchodzący rok szkolny. W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy do klasy biologiczno-chemicznej, która cieszy się uznaniem osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, które chcą w przyszłości studiować na kierunkach: medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, weterynaria, psychologia, kryminalistyka stosowana czy biotechnologia. Dla wszystkich zainteresowanych prowadzimy dodatkowe zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego w ramach działającej w szkole grupy ratowniczej ?Chreptusi?. Dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi i praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych działach matematyki i fizyki proponujemy klasę matematyczno-fizyczną z rozszerzoną informatyką lub językiem angielskim. Absolwenci tej klasy otrzymują przygotowanie do studiów na kierunkach: ścisłych, ekonomicznych, politechnicznych. Alternatywą dla klasy matematyczno-fizycznej jest klasa matematyczno-lingwistyczna z rozszerzoną informatyką lub geografią. Jest to klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi, językami obcymi i praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. To również klasa dla uczniów zainteresowanych zagadnieniami geograficzno -społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Naszą kolejną propozycją i, tym samym, zupełną nowością jest klasa medialno-lingwistyczna z naukami społecznymi lub warsztatami dziennikarskimi. Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami humanistycznymi i problematyką międzynarodową. W ofercie przewidujemy m. in. warsztaty dziennikarskie, teatralne i filmowe. Absolwenci tej klasy zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające studiowanie na kierunkach: dziennikarskich, medioznawczych, public relations, prawniczych, lingwistycznych. Wszystkich kandydatów oraz osoby, które chciałyby poznać więcej informacji o ofercie edukacyjnej naszej szkoły, zapraszamy na spotkanie online z dyrekcją szkoły, które odbędzie się 7 lipca o godzinie 12 na platformie ZOOM. Dane do logowania na spotkanie zostaną opublikowane w panelu ?Aktualności? na stronie www.chreptowicz. ostrowiec.edu.pl i na profilu facebook naszej szkoły.
– Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *