Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu przy MOPS-ie

 Od lipca br. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego.

-Celem wypożyczalni jest zwiększenie dostępności sprzętu oraz ograniczenie skutków niepełnosprawności w szczególności u osób starszych, niesamodzielnych i o różnych rodzajach niepełnosprawności, a w konsekwencji zapewnienie im szybkiego powrotu do aktywności społecznej – mówi Joanna Basińska, kierownik Działu Pomocy Usługowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. -Kilka miesięcy temu zwróciliśmy się z apelem do mieszkańców naszego miasta, za pośrednictwem lokalnego radia o pomoc w zgromadzeniu sprawnego, drobnego sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Z nieodpłatnego wypożyczenia będą mogły skorzystać osoby, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, bądź zaświadczenie od lekarza o konieczności używania sprzętu, zamieszkujące na terenie miasta, o niskich dochodach.

Do Ośrodka zgłosiły się osoby prywatne, które przekazały sprzęt na rzecz innych potrzebujących. Jednak to nie jedyny wielkoduszny gest i odzew na nasz apel. Z pomocą zgłosił się do nasz lokalny przedsiębiorca – firma Grupa Pałasz Ubezpieczenia, reprezentowana przez Pawła Mroczka oraz Bernadetę Orczyk. Dzięki okazanemu wsparciu został zakupiony nowy sprzęt dla naszych seniorów i osób niesamodzielnych. To szczególna współpraca między lokalnym samorządem, a biznesem, bo skierowana na rzecz pomocy najbardziej potrzebujących w naszym mieście.

W chwili obecnej w wypożyczalni MOPS do nieodpłatnego korzystania znajdują się m. in. ciśnieniomierze naramienne, kule łokciowe, chodziki aluminiowe chodząco ? kroczące, krzesła prysznicowe z oparciem, termometry elektroniczne, glukometry, podkłady higieniczne wielorazowego użytku, nakładki toaletowe na sedes, balkoniki, pneumatyczne miski do mycia głowy u osób leżących, but ortopedyczny, stacjonarny domowy rower do ćwiczeń.

Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie, na podstawie złożonego wniosku, na określony czas.

 Aby skorzystać z usług wypożyczalni należy przedłożyć: kserokopię orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarza prowadzącego potwierdzające konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, oświadczenie o zapoznaniu się i zasadach wypożyczenia, ewentualnie upoważnienie opiekuna osoby ubiegającej się o wypożyczenie, oświadczenie o dochodach.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z nieodpłatnej wypożyczalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, proszone są o kontakt z pracownikiem pod numerem telefonu 41 -276 -76 -57 (w godz. 7 -9 i 13 -15), bądź poprzez e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje do wszystkich mieszkańców miasta o przekazywanie do Ośrodka zbędnego sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego. Podarowane akcesoria mogą komuś ulżyć w chorobie, opiekunom chorych ułatwią opiekę. Należy pamiętać, że dobro powraca.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *