O przeciwdziałaniu suszy z samorządowcami

W starostwie ostrowieckim odbyło się spotkanie przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z samorządowcami, pracownikami i członkami stowarzyszeń gmin powiatu ostrowieckiego.

Wszystkich uczestników powitał wicestarosta, Andrzej Jabłoński. Wśród nich byli: Maciej Brzeski, zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu, Paweł Szczygieł, kierownik nadzoru wodnego PG Wody Polskie w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz wójt gminy Bodzechów, Jerzy Murzyn, wójt gminy Bałtów, Hubert Żądło, wójt gminy Waśniów, Krzysztof Gajewski, przedstawiciele gminy Ćmielów, z przewodniczącą Rady Miejskiej, Krystyną Zdonek oraz przedstawiciele gminy Kunów.

W obliczu zagrożeń, jakie niesie ze sobą susza, głównym tematem dyskusji było budowanie zbiorników małej retencji w kontekście tworzonego przez PG Wody Polskie nowego programu. Jak podkreślał M. Brzeski, celem programu retencji korytowej jest zapobieganie suszy, a co za tym idzie wsparcie dla rolników, gdyż ta retencja będzie wykorzystywana do nawadniania terenów rolnych. Jak dalej podkreślał szef radomskiej  zlewni, w Polsce poziom magazynowania zasobów wodnych wynosi 6,5 proc, podczas gdy chociażby  w Hiszpanii poziom ten wynosi 45 proc., co oznacza, że w tym zakresie jest wiele do zrobienia. Zarząd zlewni zakłada także w najbliższym czasie odbudowę  spiętrzeń na ciekach, które są w posiadaniu zlewni. Jednak problemem powiatu ostrowieckiego, na co zwrócił uwagę wicestarosta Andrzej Jabłoński, są występujące po ulewnych deszczach zagrożenia powodziowe na dopływach głównych rzek, a więc  małych rzeczek i cieków wodnych, powodujące lokalne podtopienia.

Jak mówili przedstawiciele PG Wody Polskie, spotkanie jest ważnym krokiem współpracy, ustaleniem zasad i priorytetów działania, określenia jego płaszczyzn i możliwości. Przeciwdziałanie skutkom zjawisk atmosferycznych w postaci suszy i nawalnych deszczy to duże wyzwanie zarówno dla PG Wody Polskie, jak i samorządów. Stąd potrzebna jest współpraca i diagnozowanie problemów i potrzeb na co wskazywali przedstawiciele lokalnych samorządów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *