Janusz Wojciech Kotasiak nie żyje

Zmarł, w wieku 82 lat, Janusz Wojciech Kotasiak.
Nie tak dawno podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 30 marca 2020 roku radni podjęli uchwałę w sprawie nadania Wojciechowi Kotasiakowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Uhonorowanie takim tytułem to wyraz szacunku, a zarazem najlepsza forma podkreślenia osiągnięć w zakresie badania historii miasta i regionu, jak również zasług na rzecz samorządu.
Janusz Wojciech Kotasiak przeszedł długą drogę zawodową. Miał swój wkład w to, że Krzemionki zostały wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Jest autorem monografii naszego miasta. Przez 16 lat pracował organach samorządowych, w tym 4 lata w Radzie Powiatu, a 12 lat w Radzie Miasta, będąc w tym czasie dwie kadencje przewodniczącym Rady Miasta.
Janusz Wojciech Kotasiak urodził w 1938r. w Jeleńcu, ale wychowywał się i edukował w Ostrowcu Świętokrzyskim. był historykiem sztuki, ukończył muzealnictwo na Uniwersytecie Warszawskim. Wiele lat prowadził działania zmierzające do utworzenia Muzeum Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3 grudnia 1966r. korzystając ze wsparcia dyrektora Huty Ostrowiec Tadeusza Chrzanowskiego i ówczesnego przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Bolesława Pożogi uroczyście otwarto ostrowieckie muzeum zlokalizowane w dawnym pałacu Wielopolskich w dzielnicy Częstocice. W 1972r. Janusz Wojciech Kotasiak został dyrektorem Muzeum Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Janusz Wojciech Kotasiak przekonał dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie ? Krzysztofa Dąbkowskiego co do celowości przejęcia przez ostrowieckie muzeum Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich koło Sudołu w gminie Bodzechów. Za jego zgodą minister kultury wydał stosowne zarządzenie, które znalazło swoje odbicie w nadanym przez wojewodę kieleckiego nowym statucie muzeum z 1983 r. 20 marca 1986 r. jego nazwę zmieniono na obowiązującą do dziś, to jest Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dla lokalnej społeczności największe znaczenie miała przygotowana na jubileusz 400 – lecia miasta stała ekspozycja pod tytułem ?Ostrowiec, dobra ostrowieckie i ich właściciele od XVI do XIX wieku?. W latach 1984-2004 na terenie Rezerwatu Archeologicznego ?Krzemionki? urządzono podziemną trasę turystyczną o długości ponad 500 metrów. Wykonano tam również skomplikowane, w większości pionierskie prace konserwatorsko-górnicze, co niewątpliwie przyczyniło się do ubiegłorocznego wpisania neolitycznych kopalni krzemienia na prestiżową listę UNESCO, o co dyrektor Kotasiak zabiegał od początku lat 90. ubiegłego wieku.
Janusz Wojciech Kotasiak jest współautorem monografii historycznej Ostrowca Świętokrzyskiego z 1991 r. oraz redaktorem kolejnej, jubileuszowej z 1997 r. Był wtedy wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów Czterechsetlecia Ostrowca Świętokrzyskiego. W 2006 roku napisał ?Baśnie i legendy dawnego Ostrowca?. Miał udział w wydaniu trzech tomów ?Rocznika Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim? oraz kilku innych cennych monografii z dziejów naszego regionu. W Telewizji Kablowej Ostrowiec prowadził autorskie programy ?Wędrówki z Kotasiakiem? oraz ?Rozmowy o sztuce?. Wcześniej realizował amatorskie filmy o tematyce historyczno-oświatowej. Był inicjatorem powstania Towarzystwa Miłośników Ostrowca (obecnie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej), artystycznej Grupy 10 i fotograficznej Grupy V, Państwowego Ogniska Plastycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Biura Wystaw Artystycznych. W latach1999 ? 2002 był dyrektorem tej instytucji. Muzeum Historyczno-Archeologicznym kierował do 30 czerwca 2006 r. Po przejściu na emeryturę jest przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.
Od 1998 roku Janusz Wojciech Kotasiak realizował się również na płaszczyźnie politycznej i samorządowej. W latach 1998-2002 był radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego. W Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zasiadał w latach 2002-2014. Przez dwie kadencje był jej Przewodniczącym (w latach 2002-2006 i 2010-2014). Aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *