Idzie nowe w Szkole z Pasją

To już pięć lat jak w sieci placówek oświatowych funkcjonuje Zespół Edukacyjno -Przedszkolny ?Szkoła z Pasją? im. Elżbiety Sołtys, prowadzony przez Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno -Kulturalnych ?PISK?.
Przejęcie przez stowarzyszenie dawnej PSP Nr 11 było odpowiedzią na determinację rodziców, którzy walczyli o tę placówkę. Wówczas z pomocą wyszła Katarzyna Cukierska, prezes stowarzyszenia, która poprowadziła szkołę.
Placówka przez ten czas wzbogaciła bazę sprzętowo -lokalową i wprowadziła szereg programów innowacyjnych do podstaw nauczania.
-Przede wszystkim skupiliśmy się na rozwijaniu indywidualnych predyspozycji naszych uczniów i umożliwieniu im realizowania swoich pasji na sto procent. Dużo uwagi poświęciliśmy także na rozwijanie kompetencji społecznych poprzez między innymi zajęcia z doradztwa zawodowego. Naszym celem jest, aby uczniowie oprócz realizowania podstawy programowej, nabyli także umiejętności z zakresu kompetencji osobistych, a więc poznania swoich słabych i mocnych stron, sposobu radzenia sobie z trudnościami, a także wyzwaniami, które stawia przed nimi otaczający świat -mówi dyrektor szkoły, Katarzyna Cukierska. Stąd też szkoła daje solidne podstawy, z którymi uczniowie idą dalej, chcąc zdobywać kolejne poziomy kształcenia. Nauce sprzyja przyjazna, niemalże rodzinna atmosfera. Warto dodać, że jest to szkoła bez dzwonków. Pierwsza tez zaczęła prowadzić debaty oksfordzkie, a obecnie realizuje projekt z zakresu mentoringu społecznego. Szkoła realizuje także program stypendialny dla najlepszych uczniów, a także służy pomocą tym, którzy potrzebują różnego rodzaju wsparcia.
-Myślę, że nasza szkoła ugruntowała swoje miejsce i udowodniła swoje możliwości. Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną, która z każdym rokiem staje się coraz lepsza. Szkoła została doposażona w mnóstwo nowego sprzętu. Obecnie realizujemy nowy program dotyczący stworzenia i wyposażenia sali SI -terapii sensorycznej. Pandemia postawiła przed nami działanie w innej rzeczywistości – zdalnego nauczania, jednak staramy się podtrzymywać więzi z naszymi uczniami i budować w nich poczucie bezpieczeństwa ? przyznaje K. Cukierska.
Jednak to nie koniec nowin w ?Szkole z Pasją?. Z początkiem lipca br został ogłoszony konkurs na dyrektora tej placówki. Jak przyznaje K. Cukierska, ostatnie pięć lat było dla niej czasem intensywnej pracy, jednak chciałaby wrócić do tego, co porzuciła dla prowadzenia szkoły, a jest to pracownia indywidualnego rozwoju osobistego. K. Cukierska nadal jest prezesem stowarzyszenia prowadzącego szkołę.
-Sytuacja szkoły jest na tyle dobra i stabilna, że mogę być o nią spokojna. Teraz chciałabym powrócić to realizowania swoich pasji, choć pewnie szkoła jest jedną z nich. Myślę jednak, że czas na zmianę. Czekamy na osobę twórczą, z pomysłami i gotową realizować pasje na sto procent oraz nadal rozwijać naszą szkołę -dodaje K. Cukierska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *