Kopalnia wapienia, a jej sąsiedztwo z zabytkiem UNESCO. Nic o nas bez nas…

W Rudzie Kościelnej po raz pierwszy spotkały się wszystkie strony zainteresowane losem kopalni wapienia.
W czasie dwugodzinnego spotkania padło mnóstwo pytać, na początku były ogromne emocje, które z czasem opadły.
Pytać, pytać, pytać
Na spotkanie przyszło tak wiele osób, że miejscowa sołtys postanowiła zorganizować je na placu obok świetlicy wiejskiej. Tłumnie przyszli mieszkańcy Rudy Kościelnej, sołtysi – Stoków, Borii, Wiktoryna. Przyjechała burmistrz gminy Ćmielów, Joanna Suska ? główna organizatorka spotkania, a także radni miejscy – Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu, wicestarosta Andrzej Jabłoński, dyrektor muzeum Andrzej Przychodni, przedstawiciele Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych. Przyjechał poseł Ziemi Świętokrzyskiej, Bartłomiej Sienkiewicz.
– Pytać, pytać, pytać ? zaczęła spotkanie ? sołtys Ewa Karwacka. -Jest wiele pytań w związku z kopalnią. Mamy okazję uzyskania odpowiedzi i poszerzenia wiedzy.
Tych pytań było bardzo wiele. Na początku niezwykle emocjonalnych. Mieszkańcy sami przyznali, że o planowanej kopalni dowiedzieli się z radia i prasy, czyli z drugiej ręki. Nikt z nimi na ten temat nie rozmawiał. Nikt ich nie informował. Nie wiedzą, co to za inwestycja, jak będzie oddziaływać na środowisko i ich życie. Są zaniepokojeni i sfrustrowani tymi planami.
Podważyć plan
Prowadzący spotkanie, radny Jerzy Sykała zaczął od możliwości podważenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy Ćmielów, obejmującego m.in. obszar Rudy Kościelnej. Zdaniem części radnych i mieszkańców uchwałę z 2003 r. można by unieważnić z uwagi na – mówiąc najprościej – nieprofesjonalne przygotowanie i sprzeczność tego dokumentu z planem województwa. Sugerowano podjęcie specjalnej uchwały. Powoływano się także na opinię Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gdyby udało się podważyć ten plan, wówczas wytrącono by inwestorowi ważny argument za uruchomieniem kopalni.
Burmistrz Joanna Suska o opinię w tej sprawie zwróciła się już wcześniej do Urzędu Wojewódzkiego. W ubiegłym tygodniu otrzymała odpowiedź, że dokument ten został przygotowany i procedowany zgodnie ówczesnym prawem. Koniec, kropka. Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy Rudy Kościelnej i Stoków, wielokrotnie obligowali panią burmistrz do określenia swojego stanowiska wobec planów powstania kopalni.
– Jeśli powstanie przyszłościowej kopalni przyniesie gminie i mieszkańcom korzyści, to jestem na tak. Jeśli będzie to wpływ niekorzystny ? to jestem na nie. Decyzję podejmować będę nie ja, a Rada Miejska, czyli przedstawiciele mieszkańców. Do tej pory do naszego urzędu nie wpłynął żaden wniosek dotyczący kopalni. Nie toczy się w tej sprawie żadne postępowanie. Proszę nie pytać mnie zatem o rzeczy wirtualne.
Co to za kopalnia?
Jak kopalnia będzie oddziaływać na środowisko? Czy będzie zagrożeniem dla Rezerwatu Krzemionki, na co zwraca uwagę dyrektor muzeum? Jakie czynniki chemiczne i biologiczne mogą mieć wpływ na mieszkańców? Czy eksploatacja nie zakłóci stosunków wodnych i czy w studniach nie zabraknie wody? Jaki będzie poziom hałasu i zanieczyszczenia powietrza? Którędy będzie wywożony urobek? Jakie korzyści z planowanej kopalni będą mieli mieszkańcy Rudy Kościelnej? To kilka z wielu pytań, jakie skierowano do przedstawicieli Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych spółki Skarbu Państwa.
?Większość złóż w Polsce, w tym wapienia, należy do obcego kapitału. Zostały więc wytypowane pozostałe złoża, których tak naprawdę jest już w kraju niewiele. Zainteresowanie złożem Ruda Kościelna wynika z tego, że ma ono plan zagospodarowania przestrzennego i jest możliwe do eksploatacji ? mówił Paweł Podsiadło – kierownik zakładu Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych. -Aktualnie nie planujemy eksploatacji.
Spółka nasza na razie prowadzi rozpoznanie możliwości otworzenia kopalni. Aby to zrobić, trzeba rozmawiać z mieszkańcami i władzami lokalnymi. O wszystkim zadecyduje dopiero raport oddziaływania planowanego obiektu na środowisko, którego jeszcze nie ma.
-Dopiero ten raport da odpowiedź na pytanie, pod jakimi warunkami będzie można eksploatować złoże Ruda Kościelna ? podkreślali przedstawiciele potencjalnego inwestora.
Wypowie się w nim m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, Wody Polskie, konserwator zabytków, sanepid. Będą też wykonane ekspertyzy specjalistyczne. To są dopiero plany, ale przedstawiciele spółki ŚKSM są zainteresowani nowymi inwestycjami. Złoże wapienia Ruda Kościelna jest jednym z ostatnich w Polsce nadających się do eksploatacji. Mączka wapienna niezbędna jest dla krajowych elektrowni, do odsiarczania spalin, dla cukrownictwa, przemysłu farmaceutycznego, a przede wszystkim dla rolnictwa do odkwaszania gleb.
Wszystko jawne
Na pytania, co by było gdyby, czyli gdyby powstała kopalnia, przedstawiciele potencjalnego inwestora mówili, że w samej kopalni prace znajdzie ok. 60 osób, dwa lub trzy razy tyle w fi rmach współpracujących, a więcej w sumie może powstać w gminie Ćmielów ponad 200 nowych miejsc pracy.
-Analizując położenie złoża, stwierdziliśmy, że nie ma możliwości wywozu materiałów przez wieś Ruda Kościelna. Trwają rozmowy z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski w sprawie budowy zupełnie nowej drogi leśnej w kierunku Sudołu. Plany takie od dawna ma nadleśnictwo. Zdaniem geologa ze świętokrzyskich kopalni, wody podziemne w rejonie złoża w Rudzie Kościelnej, znajdują się na poziomie 30 -32 metrów. Złoże będzie eksploatowane do głębokości dwudziestu kilku metrów. Pozostanie dwumetrowa tzw. półka do poziomu wód podziemnych. Jego zdaniem zapewnia to całkowite bezpieczeństwo, jeśli chodzi o stosunki wodne..
Zostaną jeszcze przeprowadzone przez specjalistów z AGH dokładne ekspertyzy. Będzie to typowa kopalnia odkrywkowa. Wapień jest stosunkowo miękką skalą i będzie wydobywany koparkami.
Przedstawiciele Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych zapewnili mieszkańców i władze gminy, że będą szczegółowo informować o wszelkich działaniach związanych z rozpoznaniem możliwości eksploatacji wapienia w Rudzie Kościelnej. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Dzisiejsze prawo nie pozwala na uruchomienie kopalni, która może mieć negatywny wpływ na najbliższe otoczenie.
W najbliższym czasie planowane jest w Rudzie Kościelnej kolejne spotkanie z mieszkańcami, ale już bez kamer i dziennikarzy.

Pisaliśmy już:

Życie jak u Pana Boga za piecem może się skończyć. Kopalnia zagrozi wpisowi do UNESCO

Stanowcze NIE dla kopalni w Rudzie Kościelnej

Światełko w tunelu

Kopalnia wapienia w pobliżu parku kulturowego Krzemionek, to niedorzeczność? Światowe dziedzictwo, czy światowy wstyd?

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *