Ósmoklasiści z wynikami egzaminu

W tym roku ze względu na koronawirusa egzamin ósmoklasistów odbył się w innym terminie.
Uczniowie z arkuszami egzaminacyjnymi wyjątkowo zmagali się w dniach 16 -18 czerwca 2020 r. W naszym mieście z publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę, do egzaminu przystąpiło 445 uczniów. Najwięcej, 93 uczniów, test pisało w PSP Nr 14, a najmniej, bo 12 uczniów, w PSP Nr 10.
Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminu ósmoklasistów w naszym mieście. W PSP Nr 4, 50 uczniów przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego i języka polskiego, a do matematyki 49.
Do 4 sierpnia 2020 r. absolwenci ósmych klas musieli uzupełnić wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.
12 sierpnia 2020 r. nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej. Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. uczniowie muszą potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli oryginały nie zostały złożone wcześniej).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *