Najlepiej licea, nieco gorzej technika

Na tę informację tegoroczni maturzyści czekali od dwóch miesięcy. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała wyniki matur.
Najlepiej wypadły ostrowieckie licea. Wśród placówek publicznych powiatu ostrowieckiego najlepsze okazało się II LO im. J. Chreptowicza. Tam pozytywne wyniki uzyskało 98,1 proc. Do matury przystąpiło tam 105 osób. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z językiem angielskim i z matematyką. Dobry wynik uzyskali także uczniowie I LO im. S. Staszica, uzyskując drugie miejsce wśród publicznych placówek powiatowych z 93,1 proc. zdawalnością. Tam do matury przystąpiło 131 uczniów.
Na trzecim miejscu znalazł się ZS NR 3, dawny THM. Tam zdawalność osiągnęła poziom 86,7 proc. Egzamin dojrzałości zdawało tam 150 osób. Na czwartym miejscu znaleźli się uczniowie III LO im. W. Broniewskiego, z poziomem zdawalności 87,5 proc. Pierwszą piątkę placówek publicznych zamyka Liceum Mistrzostwa Sportowego w ZSOMS, gdzie maturę zdawało 37 uczniów.
Wśród placówek niepublicznych najlepsze było Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego. Tam do matury przystąpiło 11 osób. Zdało sto proc. Wszystko wskazuje na to, że najlepiej z egzaminami dojrzałości poradzili sobie licealiści. Nieco gorzej sytuacja wygląda w technikach. Na kolejnych miejscach znalazły się ZS Nr 1, ZS Nr 2, CKZiU. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (CKU) egzaminu maturalnego nie zdała ani jedna osoba. Najlepsze wyniki uczniowie osiągnęli z języka angielskiego, na drugim miejscu z języka polskiego. Najtrudniejsza okazała się matematyka.
Warto dodać, że uczniowie pisali tegoroczne matury pod dużą presją trwającej pandemii. Koronawirus i wymuszone trudną sytuacją zdalne nauczanie w wielu przypadkach było powodem dużego stresu przed egzaminami, zarówno u uczniów, jak i nauczycieli.
Egzaminy poprawkowe zostały zaplanowane na wrzesień.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *