Niezwykła popularność kierunku „Geopolityka i Geostrategia” w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości

Geopolityka i Geostrategia to jedyne takie studia w Polsce. Kierunek powstał w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska geopolitycznego i potrzeby rynku pracy.
Utworzenie nowego kierunku studiów podyplomowych w zupełnie nowej formule to efekt wielomiesięcznej pracy najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. Program studiów napisany przez dra Leszka Sykulskiego, wybitni specjaliści z Polski i zagranicy w charakterze wykładowców, zajęcia w języku polskim i angielskim, patronat merytoryczny Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, a także dodatkowy certyfikat Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego oraz forma kształcenia na odległość – te wszystkie czynniki przyczyniły się do sukcesu studiów podyplomowych Geopolityka i Geostrategia.
Zainteresowanie kierunkiem w środowisku naukowym, medialnym, jak również wśród osób niezwiązanycvh zawodowo z tą tematyką przekroczyło oczekiwania uczelni. Każdego dnia lista rekrutacyjna wydłuża się. WSBiP ma zgłoszenia zarówno od osób mieszkających w Polsce, jak poza granicami kraju.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *