Będą nowe tereny rekreacyjne

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nabyła od Krajowej Spółki Cukrowej prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej pow. 6,7081 ha, położonych w rejonie ul. Świętokrzyskiej, Stefana Żeromskiego i Kolejowej.
Jak akcentuje prezydent Jarosław Górczyński, jest to kolejna transakcja samorządu na rynku nieruchomości.
– Cena nieruchomości była bardzo okazyjna i żal było nie skorzystać z możliwości nabycia tego obszaru – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Jako gmina nie mamy obowiązku skupowania terenów, ale myślimy perspektywicznie, aby w przyszłości dysponować areałem pod różne cele. Tak było z terenem po dawnym Gambo, gdzie już stoją nowoczesne bloki, czy obszarem przy ulicy Przemysłowej, na którym utworzyliśmy Kompleks Terenów Inwestycyjnych. Na tę chwilę jest kilka pomysłów na ten obszar, ale na pewno zaczniemy od jego uporządkowania. Mając na uwadze zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znalazły się zadania związane z realizacją zadań gminy, tj. z zakresu utrzymania dróg, ciągów publicznych oraz terenów rekreacyjnych, jak również utworzenia warunków do rozwoju rodzinnych ogródków działkowych.
Zakup pozwoli więc m.in. na poszerzenie terenu istniejących ogródków działkowych przylegającego do już istniejących.
– Jeśli w tym obszarze pojawi się łącznik z ulicą Kolejową, ten obszar stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny – uważa prezydent.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego, Anna Targowska przyznaje, że wyzwaniem będzie w pierwszym etapie uporządkowanie tych terenów, bowiem na jej części znajdują się betonowe zbiorniki retencyjne, wykorzystywane kiedyś przez cukrownię.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *