Na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego mówiono o sytuacji sektora hutniczego

W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczył marszałek Andrzej Bętkowski. Ponad 20 członków Rady dyskutowało o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Rada obradowała również na temat sytuacji sektora hutniczego.

Inicjatorem debaty o wpływie rynku mocy na sektor hutniczy i przemysł energochłonny był Waldemar Bartosz przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego.

? Problem jest ważny nie tylko dla przemysłu hutniczego, ale także dla cementowni i całego przemysłu energochłonnego. Cały problem dotyczy kosztów prowadzenia rynku mocy i propozycji, które składają zarówno pracodawcy, jak i ?Solidarność?, aby temu przeciwdziałać. Biorąc pod uwagę, iż duży wzrost cen energii musi z konieczności spowodować zmniejszenie konkurencyjności naszych produktów przemysłowych, a co za tym idzie ?z naszego punktu widzenia ? ograniczenie miejsc pracy. Problem ten jest ważny zarówno gospodarczo i społecznie, dlatego prosimy państwa o pochylenie się nad tym problemem i ewentualne przyjęcie stanowiska przez nas zaproponowanego ? powiedział Waldemar Bartosz.

Sytuację przemysłu stalowego oraz wyzwania kosztowe dla sektora hutniczego przedstawił Szymon Czechowski, dyrektor prawny Compliance i Relacji Zewnętrznych CELSA Huta Ostrowiec. Szczególną uwagę poświęcił oddziaływaniu rynku mocy na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw branż energochłonnych.
Wojciech Krasuski, przedstawiciel NSZZ Solidarność zwrócił uwagę na znaczenie funkcjonowania Celsa Huta Ostrowiec dla lokalnego rynku pracy i zaapelował o podjęcie wspólnego stanowiska przez Radę i wsparcie postulatów sektora hutniczego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jednomyślnie wyraziła wspólne stanowisko w sprawie sytuacji przemysłu hutniczego w obliczu zmian regulacyjnych oraz problemów gospodarczych spowodowanych kryzysem gospodarczym, w którym m.in. apeluje o pogłębienie dialogu Rządu RP z przemysłem energochłonnym na rzecz ograniczenia kosztów nakładanych na polskich przedsiębiorców.
Rada pozytywnie zaopiniowała również projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, który przedstawił dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Sułek.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego mówiono o sytuacji sektora hutniczego

  • 17 września 2020 at 18:15
    Permalink

    mówiono,pogadano,powtórzono te same slogany od lat i … i dyskutanci rozeszli się do domów – co takie gadki i pustosłowia znaczą dla konkretnych zakładów pracy ? nic , już kolejne nic ; jeśli nie będzie gotowych rozwiązań zaaprobowanych przez ministerstwa odpowiedzialne za ten sektor to szkoda czasu i nadziei że uniknie się widma zwolnień pracowniczych i ograniczenia produkcji zakładów pracy i trzeba podkreślić że rola związku zawodowego w takich programach ,ratujących zakłady pracy , jest znikoma bo tylko opiniująca
    tylko kto z władz przejmuje się dziś jakimś tam Ostrowcem ?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *