Radosław Moskal chce powołać w Ostrowcu Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. „Sowa” szansą dla uzdolnionej młodzieży i na promocję miasta

Radosława Moskala w Ostrowcu wszyscy znają. Nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych i elektronicznych w Zespole Szkół Nr 3, czyli THM oraz Nauczyciel 2009 r. i Profesor Oświaty w Polsce, marzy o tym, by powstała w naszym mieście Ostrowiecka Akademia Młodego Wynalazcy. 
Namawia nasze władze samorządowe i oświatowe, a także całą społeczność miejską, by wspólnymi siłami przystąpić do pozyskania środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie w Ostrowcu jednej z trzydziestu dwóch planowanych w kraju Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.
-W naszym mieście jest mnóstwo dzieci i młodzieży, którzy w różnym wieku zasługują na to, by każdego dnia rozbudzać ich zainteresowania i zaspokajać ciekawości świata nauki i techniki ? mówi Radosław Moskal.

-Praca z nimi, głodnymi wiedzy i pasją odkrywania czegoś nowego, to czysta przyjemność. Wiem, co mówię, bo doświadczam tego każdego dnia w szkole? Przecież nasi uczniowie z THM są od wielu, wielu lat laureatami ogólnopolskich Olimpiad Innowacji Technicznych i Olimpiad Wiedzy Technicznej.
Radosław Moskal uważa, że utworzenie w Ostrowcu placówki ?SOWA? przyniosłoby w przyszłości korzyści dla naszych firm w pozyskaniu niezwykle uzdolnionej i wykwalifi kowanej kadry, która mogłaby się stać motorem napędowym zmian w przemyśle, usługach i różnych sferach biznesu. To dzieło z całą pewnością przyczyniłoby się również do promocji naszego miasta, jako silnego ośrodka nauki i edukacji, a także innowacji.
-W Ostrowcu mamy wielu świetnych naukowców, którzy z konieczności pracują w ośrodkach akademickich ? podkreśla Radosław Moskal. ? Nigdy jednak nie zapomnieli o naszym mieście, chcieliby także wnieść swoją cegiełkę w jego rozwój. Teraz tę szansę otrzymaliby?
W ministerstwie mówi się o tym, że jest realna, ogromna szansa na to, by nawet w mniejszych miejscowościach istniały centra nauki. Otóż, Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczynają projekt, w ramach którego powstaną SOWY, czyli Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.
? SOWY to innymi słowy wyjście nauki do społeczeństwa. To dla nas szczególnie ważny projekt, gdyż przyczyni się do niwelowania różnic w dostępie do wiedzy poprzez organizację wystaw również i w mniejszych ośrodkach. Co więcej, projekt prezentuje innowacyjne podejście do zdobywania wiedzy. Bez sztucznych barier, wyzwala kreatywność, otwiera umysły i budzi prawdziwą pasję do nauki ? mówi minister, Wojciech Murdzek.
SOWY powstaną przy już funkcjonujących instytucjach kultury, takich jak domy kultury, biblioteki, muzea. W każdej placówce mieścić się będzie wystawa oraz Majsternia ? przestrzeń swobodnego eksperymentowania, w której odbywać się będą także różnorodne zajęcia. Umowa dotycząca realizacji pilotażu projektu została podpisana przez ministra Wojciecha Murdzka i dyrektora Centrum Nauki Kopernik Roberta Firmhofera. Na wystawę będzie się składać 15 -18 eksponatów, wybranych przez zespół Centrum Nauki Kopernik. Będą one ukazywać zjawiska związane z różnymi dziedzinami nauki, takie jak ruch, światło czy procesy biologiczne. Na liście propozycji są m.in. kolorowe cienie (mechanizmy powstawania cienia i mieszania barw), rysowanie w lustrze (koordynacja oka i ręki), czy zadanie ? usyp mapę (analiza ukształtowania terenu).
Otwarta przestrzeń SOWY będzie sprzyjać indywidualnej nauce, gwarantować idealne warunki do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Zgodnie z filozofią nowoczesnych centrów nauki, eksponaty tworzące wystawę nie będą ułożone w ścieżki zwiedzania, zaś tworzyć sieć luźno powiązanych ze sobą treści programowych. Brak ściśle wyróżnionych stref pokazuje, że różne dziedziny przyrody są ze sobą powiązane, a na wiele zagadnień można patrzeć z wykorzystaniem narzędzi rozmaitych dyscyplin nauki. W ramach projektu przewidziano przestrzeń, w której będzie można samodzielnie lub grupowo podejmować wyzwania logiczne, konstruktorskie, inżynieryjne. Przykładowe zajęcia warsztatowe, które będą mogły być prowadzone w Majsterni, to np.: ?Skonstruuj zamek do drzwi?, ?Zbuduj tor magnetyczny dla piłki?, ?Zagraj na kieliszkach?. Na miejscu dostępne będą akcesoria potrzebne do wykonania zadań.
SOWY mogą być również miejscem szerokiej działalności programowej. Do lokalnych placówek trafią scenariusze zajęć, przetestowanych i prowadzonych w Koperniku, np. Warsztatów Familijnych, umożliwiających prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców z małymi dziećmi. Centrum pomoże także w zakładaniu Klubów Młodego Odkrywcy, gdzie będą organizowane zajęcia pozaszkolne dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej.


-Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności pomogą w budowaniu społecznego zaangażowania w naukę i przyczynią się do jej lepszego rozumienia. Pozwolą przekonać się, że nauka nie jest jedynie zbiorem faktów, tylko sposobem zdobywania wiedzy, poznawania świata i istotną częścią ludzkiej kultury ? twierdzi minister Murdzek.
-Już w grudniu zakończy się projekt pilotażowy ? informuje Radosław Moskal. -W ramach niego powstanie 8 eksponatów, które zostaną przetestowane przez zwiedzających Centrum Nauki Kopernik. Dwie pierwsze SOWY powstaną w 2021 r., a 30 kolejnych w latach 2022 -2023. Konkretne lokalizacje zostaną wyłonione w konkursie dla gmin i powiatów, którego kryteria właśnie są opracowywane. 
Centrum Nauki Kopernik od lat promuje ideę uczenia się przez samodzielne eksperymentowanie. Ta metoda pozwala nie tylko poszerzać wiedzę, ale także wspiera rozwój kompetencji przyszłości, inspiruje, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność i poczucie sprawczości. W Koperniku można odkrywać zjawiska naukowe, m.in. korzystając z eksponatów zgromadzonych na wystawach, podczas samodzielnego rozwiązywania zadań konstrukcyjnych i logicznych, a także biorąc udział w różnych warsztatach.
Jak się dowiedzieliśmy, projekt SOWA realizowany jest dzięki środkom pochodzącym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 44 mln zł. Każdy z ośrodków może liczyć na wsparcie grantowe w wysokości prawie 2 mln zł.

Radosław Moskal już dwa lata temu, w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości, przedstawił projekt utworzenia Ostrowieckiej Akademii Młodego Wynalazcy. Do współpracy przy jej powołaniu zaprosił m.in. mgr Janusza Kowalskiego z Naczelnej Organizacji Technicznej, dr Alicję Adamczak ? byłą prezes Urzędu Patentowego RP, prof. Łukasza Turskiego ? przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik oraz absolwenta THM mgr inż. Jerzego Bukałę z firmy Gaz Budowa Karlino, a także kolejnych absolwentów naszej renomowanej szkoły: mjr mgr inż. Huberta Urbana i płk dra hab. inż. Norberta Grzesika z Wydziału Lotnictwa Szkoły Orląt, prof. Piotra Tworzewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Mirosława Karbowniczka z Akademii Górniczo-Hutniczej, dra Artura Wiatrowskiego z Politechniki Wrocławskiej. Niestety, do powołania OAMW z różnych względów nie doszło. Szkoda, dlatego dziś namawiamy wszystkich decydentów, by wsparli kolejną, jakże cenną inicjatywę Radosława Moskala. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *