Bądź widoczny

W dniu 25 września 2020 r., w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, z udziałem mediów oraz przedstawicieli Policji, Konferencji Episkopatu Polski, Polskiej Rady Ekumenicznej, zainaugurowano 4. odsłonę akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do pieszych pn. ?ŚWIEĆ PRZYKŁADEM?.

Policja wraz z partnerami zaproponowała, aby tegorocznej akcji pn. ?Świeć Przykładem? towarzyszyło przesłanie ?Bądź widoczny?. Wybierając hasło kierowano się tym, że korzystanie z  elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, a  szczególnie pieszych, powinno być świadome. Samo posiadanie elementów odblaskowych nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Należy je nosić w taki sposób, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego.

W okresie jesienno -zimowym zmieniają się warunki atmosferyczne, dzień staje się coraz krótszy, co wpływa na złą widoczność na drodze. W warunkach niedostatecznej widoczności kierujący później niż zwykle zauważa pieszego, w szczególności ubranego w ciemną odzież. Kolor odzieży wierzchniej ma wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Na nieoświetlonej jezdni, w ciemnej kurtce, pieszy jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego.

Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

fot. episkopat.pl

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *