Spotkajmy sie w kole SITPH przy ostrowieckiej hucie

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH) prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko spotkał się z Zarządem Koła SITPH przy Celsa Hucie Ostrowiec.
Spotkanie dotyczyło aktualnej działalności i przedsięwzięć realizowanych przez lokalne koło SITPH, jak również sytuacji w branży hutniczej. Prezesem Koła SITPH przy Celsa Huta Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim jest obecnie Marta Jałocha z Zespołu Technologii Kucia i Obróbki Cieplnej.
– To co dla wszystkich jest obecnie najważniejsze, to abyśmy w czasie pandemii byli w dobrej kondycji zdrowotnej – mówi prof. Janusz Szpytko. Zaistniała globalna sytuacja wymusza inne podejście do wykonywanej pracy i funkcjonowania zakładów przemysłowych. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w obecnej rzeczywistości wymaga nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, w celu zapewnienia wymaganych zdolności produkcyjnych hut. Nowoczesne hutnicze przedsiębiorstwa charakteryzują się istotnym poziomem automatyzacji produkcji i wspomagania procesów decyzyjnych z wykorzystaniem technik informatycznych. Dlatego też było możliwe przejście do pracy w trybie cyfrowym w określonym zakresie w nowej wymuszonej rzeczywistości. Wizytówką branży są dobrze wykształceni merytorycznie i praktycznie pracownicy, w tym kadra naukowo-techniczna oraz otwartość na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem osiągnięć techniki.

Janusz Szpytko, prezes Zarządu Głównego SITPH: – Z Ostrowcem Świętokrzyskim wiąże mnie sentyment do wspaniałych ludzi, którzy reprezentują olbrzymi potencjał intelektualny i dbają o promocję polskiej myśli technicznej. To, że hutnictwo tak świetnie tutaj funkcjonuje, jest możliwe dzięki swoistej sztafecie pokoleń fachowców na wszystkich stanowiskach pracy, pracowników, którzy swoje życie zawodowe i osobiste związali z Hutą, niejednokrotnie więcej niż w jednym pokoleniu. Technika w rękach właściwych ludzi jest skarbem naszej branży, Dodatkową wspaniałą cechą jest otwartość na nowinki techniczne i zaangażowanie ludzi młodych.

Zdaniem profesora, inwestowanie w społeczność stowarzyszenia jest najważniejszym celem, który wyraża się między innymi poprzez: rozwijanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb środowiska inżynierów i techników, w szczególności branży hutniczej w powiązaniu między innymi z: energetyką, transportem, ochroną środowiska, cyfryzacją, procesami decyzyjnymi.
– Równie ważne dla nas są: wspieranie i upowszechnianie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie nauk technicznych, wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju nauki, techniki i ekologii, kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju- mówi prezes SITPH. Rozwijamy również więzi międzyludzkie i międzypokoleniowe, które gwarantują pomyślną współpracę i ułatwiają wymianę wiedzy i praktyki. Podczas spotkania poruszono kwestie związane z dniem dzisiejszym branży hutniczej.
– Dla rozwoju przemysłu hutniczego i branż mu pokrewnych istotnymi zagadnieniami do rozwiązania są: koszty energii, ochrona środowiska i zrównoważone podejście do procesów technologicznych, a ponadto konkurencja na rynku stali- uważa prof. Janusz Szpytko. Zagadnienia te powinny być inspiracją dla poszukiwania nowych rozwiązań i technologii umożliwiających funkcjonowanie hutnictwa w nowej rzeczywistości.
W opinii profesora, kwestie te stanowią ważne wyzwania dla stowarzyszeń naukowo-technicznych.
– Nasze stowarzyszenia ma swoje początki w roku 1892, kiedy to kształcenie polskiej kadry technicznej dla potrzeb górnictwa i hutnictwa było złożonym przedsięwzięciem- mówi prof. Janusz Szpytko. Branża hutnicza nadal potrzebuje dobrze wykształconej kadry i wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń. Na przestrzeni lat ewoluowały wymagania środowiskowe i otoczenie biznesowe, a ponadto oczekiwane są nowe rozwiązania dla racjonalnej implementacji w branży hutniczej w wymiarze lokalnym i globalnym. Historia naszego stowarzyszenia wskazuje, że kolejne pokolenia naszych członków starały się w miarę swoich możliwości wpisywać w stawiane przed nimi oczekiwania środowiskowe.
Prof. Janusz Szpytko jest stałym gościem w Ostrowcu Świętokrzyskim zapraszanym przez inżynierów związanych z Celsą Huta Ostrowiec. Mimo, że w tym roku z uwagi na pandemię nie odbyły się tradycyjne obchody Dnia Hutnika 2020, nie odmówił możliwości spotkania się z przedstawicielami lokalnego Koła SITPH.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *