Nowe rozwiązanie w ostrowieckim układzie komunikacyjnym

Ostrowiecka firma ?DROMAR? odpowiada za budowę nowego rozwiązania komunikacyjnego w rejonie ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Powstaje tam 90 ? metrowy odcinek ulicy Dunalka ? od pasa drogowego ul. Bałtowskiej w kierunku północnym, a także odcinek drogi łączący Dunalkę z ulicami Wysoką i Kopaniny.
-Całość tego zadania znacząco podniesie komfort mieszkańców tej dzielnicy, a zwłaszcza tych trzech ulic. Szczególnie, że planujemy w przyszłości dalszą budowę tej drogi w kierunku ulicy Siennieńskiej, tak by docelowo połączyć ją z ulicą Nowotrzeciaków. Chcemy by wszystkim odcinkom towarzyszyły komfortowe ścieżki rowerowe, co stanowi ukłon wobec mocnego środowiska rowerowego Ostrowca Świętokrzyskiego ? mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. Działamy w różnych częściach miasta, tak by wszyscy mieszkańcy odczuwali w sposób realny zachodzące zmiany i nową jakość ostrowieckiej infrastruktury.
Zadanie obejmuje budowę dwóch odcinków drogi wraz z oświetleniem oraz budowę kanalizacji deszczowej, z odprowadzeniem oczyszczonych za pomocą separatora wód opadowych z pasa drogowego do Cieku Denkowskiego.
Prace mają zostać zakończone do 3 maja 2021 r. Firma ?DROMAR? R.L. BOŻEK s.c. wykona tę inwestycję za kwotę 676 295,35 zł brutto.
– Wizytując plac budowy i zaawansowanie prac jestem spokojny o dotrzymanie terminu ich zakończenia- mówi prezydent Jarosław Górczyński. To pierwsze nowe rozwiązanie drogowe w tej okolicy, a już dziś mogę zapowiedzieć, że planujemy kolejne elementy. Projektujemy np. Nowotrzeciaków ze ścieżką rowerową.
Przypomnijmy, że jest to jedna z kilkunastu ulic, które powstają obecnie w Ostrowcu Świętokrzyskim przy dofinasowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *