Niewiele wiemy o ogniskach koronawirusa w zakładach pracy…

Nie zaspokoimy ciekawości naszych czytelników, którzy zwracają się do naszej redakcji z pytaniami, czy to prawda, że w tej czy innej instytucji jest ognisko koronawirusa, albo są osoby, które zachorowały.
Po pierwsze, same instytucje nie są zainteresowane podawaniem takich informacji do publicznej wiadomości, ale także Sanepid podobno nie ma takich danych.
– Podstawową bazą do pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podobnie jak NFZ, ZUS, Policji, PSP, podmiotów leczniczych i wielu innych instytucji w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 jest system teleinformatyczny EWP – mówi Wioletta Adamczyk -Nowak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim. W powyższych systemie przetwarzane są dane osób podlegających obowiązkowej kwarantannie oraz osób poddanych izolacji w związku z potwierdzonym zachorowaniem na COVID19. Wśród zamieszczanych w systemie informacji nie są wpisywane dane odnoszące się do miejsca wykonywanej pracy.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. podaje, iż zgodnie z przyjętym orzecznictwem sądowym udostępnieniu na wniosek nie podlega informacja nie będąca informacją publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub informacja publiczna nie będąca w posiadaniu organu.
– Małe rozproszone ogniska lub pojedyncze przypadki zakażeń występujące na terenach zakładów pracy nie muszą być powiązane ze sobą epidemiologicznie i może występować kilka jednocześnie źródeł zakażenia (np. chorzy współdomownicy) – wyjaśnia Wioletta Adamczyk -Nowak.
Jak słyszymy, wywiady epidemiologiczne przeprowadzane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. wyłącznie z osobami z terenu powiatu ostrowieckiego. W przypadku pracowników zakażonych pochodzących spoza powiatu ostrowieckiego obowiązek przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego spoczywa na PSSE właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zakażonej. W związku z powyższym faktyczną liczbę osób zakażonych na terenie danego zakładu może podać wyłącznie pracodawca.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *