Dlaczego mamy płacić za windę, z której nie korzystamy?

-Kilka dni temu otrzymaliśmy pisemną informację z działu czynszów Spółdzielni Mieszkaniowej ?Hutnik? o nowym wymiarze opłat czynszowych, jakie zaczną obowiązywać od lutego przyszłego roku – piszą mieszkańcy wieżowca znajdującego się w zasobach mieszkaniowych spółdzielni ?Hutnik?.

Spośród wprowadzanych zmian, największe nasze kontrowersje budzą opłaty za windę, które obejmą także mieszkańców zajmujących lokale na parterze. Dotychczas spółdzielcy, którzy nie korzystali z tego urządzenia, byli zwolnieni z tych opłat. Teraz zarząd postanowił obciążyć opłatami za dźwigi wszystkich bez wyjątku mieszkańców, po 13 zł od osoby miesięcznie. To niewątpliwie przyniesie spółdzielni dodatkowe dochody. Tylko czy wzięto przy tym pod uwagę sytuację rodzin, które będą musiały dopłacać do każdego czynszu po kilkadziesiąt złotych (w przypadku 4-osobowej rodziny – to ponad 50 zł)? To będzie znaczące obciążenie dla domowych budżetów.
Tymczasem z powodu pandemii niektórzy spółdzielcy stracili stałe dochody. Nie są w stanie regulować dotychczasowych opłat, nie mówiąc już o tych dodatkowych. Te rodziny wymagają wsparcia w trudnej sytuacji, w której się znaleźli wraz z najbliższymi. Ta decyzja zarządu nie wydaje się być przemyślaną, uwzględnia bowiem wyłącznie interes kierujących spółdzielnią. W dodatku żąda się od ludzi opłat za coś, z czego nie korzystali i nie będą korzystać. Zastanawiamy się, czy także ta – naszym zdaniem – kontrowersyjna decyzja, jest zgodna z przepisami?
Z pytaniami i wątpliwościami grupy mieszkańców SM ?Hutnik? zapoznaliśmy Wiesława Nowakowskiego, zastępcę prezesa ds. techniczno -eksploatacyjnych zarządu tej spółdzielni.
– Wniosek w tej sprawie – wyjaśnia nasz rozmówca ? przedłożyliśmy wcześniej Radzie Nadzorczej, która 26 października br. podjęła uchwałę nr 44/2020, wprowadzającą nowe stawki: eksploatacji podstawowej, zaliczki eksploatacyjnej, czynszu najmu i opłat za windę, za którą od 1 lutego 2021 r. będą płacili wszyscy mieszkańcy danego budynku. Jest to zgodne z ustawą o własności lokali i prawem o spółdzielniach mieszkaniowych. Wynika z nich, iż mieszkańcy zasobów danej spółdzielni mają obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości, do których zaliczają się w przypadku budynków wysokich dźwigi osobowe. Urządzenia te są już eksploatowane po 30 -40 lat .Dla zapewnienia ich sprawności niezbędny jest ciągły dozór techniczny i konserwacja. Rosną też koszty serwisu, koniecznych przeglądów okresowych oraz remontów.
Objęcie obowiązkiem pokrywania kosztów utrzymania wind przez wszystkich mieszkańców danego bloku, jest też zgodne z regulaminem rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowym Spółdzielni ?Hutnik? i jej statutem.
Te wyjaśnienia nie przekonały jednak interweniujących. Zapowiedzieli odwołanie od tej decyzji. Będą też domagać się obniżenia opłaty za windę dla tych, którzy z niej nie korzystają. Będziemy śledzić bieg tej sprawy aż do jej zakończenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *